Clara Mohammad (12) måtte flykte med familien fra Syria i 2012. Her sitter hun i en flyktningleir nord i Irak, og prøver å fortsette skolearbeidet.

Irak

Mer enn 10 millioner trenger humanitær hjelp i Irak. Av disse er 4,4 millioner internt fordrevne og 250.000 flyktninger fra Syria.

Støtt vårt nødhjelpsarbeid

Siden kamphandlingene blusset opp igjen i 2014 har flere millioner mennesker flyktet fra sine hjem. Det store antallet er en enorm belastning for vertssamfunnene som deler av det de har. Fattigdom er økende, og 40 prosent av de fordrevne har ikke tilfredstillende husly. Det er overhengende fare for nye kamper og flere fordrevne. Brudd på internasjonal humanitær rett og menneskerettighetene er utbredt som følge av den væpnede konflikten.

Hjelper flyktninger og internt fordrevne

Irak Røde Halvmåne er den største humanitære organisasjonen i landet og driver omfattende nødhjelps- og helseprogrammer og i tillegg blant annet opplysningsarbeid om internasjonal humanitær rett. Frivillige deler ut mat, vann, hygieneartikler og telt til internt fordrevne og flyktninger. Frivillige helseteam sørger for førstehjelp og psykososial støtte i flyktningeleirer.

Irakisk Røde Halvmåne deler ut forsyninger til internt fordrevne i Kurdistan-regionen nord i Irak. Foto: Wassem Al Bakri/Irakisk Røde Halvmåne

Førstehjelp - hjelp til selvhjelp

Røde Kors samarbeider med Irak Røde Halvmåne om å videreutvikle og standardisere førstehjelpsprogrammet. Irak Røde Halvmåne er den største førstehjelpsaktøren i landet og hjelper rundt 2 millioner årlig. Internt fordrevne og vertssamfunnene har blitt prioritert og mange kan nå gi førstehjelp til familie og naboer. 

Fakta om Irak

  • Folketall: ca. 35 millioner
  • Antall flyktninger og internt fordrevne: ca. 280.000 flyktninger (de fleste fra Syria) og 4.4 millioner internt fordrevne 
  • Rangering, FNs utviklingsindeks (HDI): 121. plass (av 188)
  • Spedbarnsdødelighet: 28 per 1.000 levendefødte 
  • Forientert levealder: 69 år

Se også:

Iraqi Red Crescent IFRC