En ung jeminitisk jente som snakker med en hjelpearbeider Vis bildetekst
© Yemen Red Crescent

Jemen

Situasjonen i Jemen blir ofte omtalt som den verste menneskeskapte humanitære katastrofen. Nesten 70 prosent av befolkningen har behov for humanitær hjelp. Det tilsvarer nesten 21 millioner mennesker.

Konflikten i Jemen har hatt katastrofale konsekvenser for den jemenittiske befolkningen. Intens krigføring, angrep på sivile og sivile bygg som sykehus og skoler, samt restriksjoner knyttet til import og økonomiske transaksjoner har ødelagt livsgrunnlaget for befolkningen. Antall mennesker med akutte behov for nødhjelp og helsehjelp har økt dramatisk.

– Vi frykter at konflikten vil vare, slik mange andre konflikter i dag ikke ser ut til å ende. Den internasjonale Røde Kors-komiteen, som jobber i konfliktområder, har vært til stede i Jemen siden borgerkrigen i 1962. Nå er nødhjelpsoperasjonen i Jemen en av de største operasjonene i verden.

Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors i Norge.

Enormt behov for humanitær hjelp

Kun 51 prosent av helseklinikker og sykehus i Jemen er i full drift. Samtidig er millioner av mennesker avhengig av humanitær hjelp for å overleve. De mest akutte behovene er tilgang til mat, vann helsehjelp og sikkerhet.

Matsituasjonen i landet har lenge vært kritisk og på grensen til en sultkatastrofe. Prisen på basisvarer fortsetter å stige, samtidig som kjøpekraften synker.

Fakta om Jemen

 • Folketall: 29.8 millioner
 • Rangering, FNs Human Development Index: 179
 • 20.7 millioner trenger nødhjelp og beskyttelse
 • Internt fordrevne: 4 millioner mennesker 
 • 16.5 millioner mennesker i nød lever i områder med svært begrenset humanitær tilgang
 • 16 millioner mennesker vet ikke om de vil få nok mat hver dag
Kilde: FN
En mann og en kvinne med vester fra Jemen Røde Halvmåne går bortover en gate samtidig som de kikker seg tilbake.
Frivillige i Jemen jobber hardt for å hjelpe befolkningen gjennom krisene landet står i. Her driver Ibrahim og Ameerah informasjonsarbeid i forbindelse med utbruddet av kolera. (Foto: EPA)

Jemen har også vært hardt rammet av naturkatastrofer. Gjentatte tilfeller av kraftig regnvær har ført til flom, oversvømmelser og jordras. I tillegg har befolkningen også vært rammet av kolera, malaria og utbrudd av dengue. I 2020 kom også koronapandemien.

Helsesystemet ligger i brakk, og konsekvensene for sivilbefolkningen er svært alvorlige. Mange dør fordi de ikke har tilgang til grunnleggende helsehjelp, eller fordi sykehus og klinikker ikke har medisiner og materiale til å behandle syke og sårede.

Kampene er intense. Vi ble sittende i frykt i hjørnet av et rom. Barna var livredde og gråt. Kuler traff huset vårt og flere ble skadet.

Fatima Mohammed , flyktning fra Subaira

12 millioner barn trenger helsehjelp

Konflikten i Jemen går hardt utover barn, som er spesielt utsatt for underernæring, manglende eller ikke eksisterende helsetjenester og avbrutt skolegang. FN anslår at to millioner barn under fem år trenger behandling for akutt underernæring.

Av de 21 millionene mennesker som har behov for helsehjelp er over halvparten barn. 

En liten gaper opp munnen mens en lege lyser ned i halsen hans med lommelykt.
Barna i Jemen rammes hardt av krisene landet står i. 2 millioner jemenittiske barn er akutt underernærte. Her får lille Luai behandling mot underernæring på helseklinkikken til Jemen Røde Halvmåne i Sanaa. (Foto: Julie Lorenzen/Røde Kors Danmark)

Fra november 2017 til oktober 2018 ble over 1800 barn ble drept eller lemlestet. Men dette er kun verifiserte tall. Mørketallene er antagelig mye høyere.

Norges Røde Kors er i Jemen

I juli 2020, i en felles operasjon med ICRC og Finske Røde Kors, sendte Røde Kors i Norge et feltsykehus med utstyr og personal til i Aden for å behandle koronapasienter.

En kvinne i blå skjorte, munnbind og hette får hjelp av en fysioterapeut
Nahla Abobakar er en av koronapasientene som har fått behandling på Røde Kors sitt feltsykehus. Fysioterapeuten Saara hjelper henne med å gjøre noen øvelser slik at hun kommer i form etter å ha vært sengeliggende en stund. (Foto: Anette Selmer-Andresen/NorCrossNon)

– Det er helt avgjørende at folk som kan være smittet kommer til riktig behandling i riktig tid. Derfor er også arbeidet til de frivillige fra Jemen Røde Halvmåne viktig for å spre kunnskap om smittevern og symptomer blant befolkningen.

Bernt Apeland, generalsekretær i Røde Kors

Sykehuset har vært i drift siden september 2020 og ble overlevert helsedepartementet i Jemen i slutten av februar 2021 med fortsatt støtte fra Røde Kors.

På grunn av den uoversiktlige og komplekse konflikten er det også vanskelig for humanitære organisasjoner i landet å få tilgang til befolkningen. Derfor er nasjonale og lokale aktører som Jemen Røde Halvmåne svært viktige for å få hjelpen helt frem. Norges Røde Kors jobber med Jemen Røde Halvmåne og har en ansatt i landet.

Ansatte og frivillige i Jemen Røde Halvmåne sørger for:

 • førstehjelp
 • transport av skadde til sykehus
 • helseopplysning for å forebygge sykdom
 • beredskap for å kunne respondere på akutte hendelser som naturkatastrofer
 • distribusjon av nødhjelp
 • psykososial støtte

Den internasjonale Røde Kors komiteen jobber også i Jemen for å gi livreddende humanitære hjelp til den hardt trengte befolkingen. I 2019 alene fikk de nådd nesten seks millioner mennesker med blant annet mat, vann og helsehjelp. 

Mer om Jemen

Yemen Red Crescent Society IFRC

Relatert innhold: Jemen

Areej al-Bukhaiti (7) ble påkjørt og måtte amputere foten. I dag får hun endelig protesen hun har ventet på.