I flyktningleir i Libanon

Libanon

Libanons befolkning har økt med nesten 30 prosent de siste fire årene. 1,5 millioner flyktninger fra Syria har skapt et stort press på helse, utdanning og jobber.

Syv år etter at borgerkrigen i Syria brøt ut, har mange flyktninger brukt opp sine oppsparte midler. Tall fra FN viser at 70 prosent av flyktningene lever under fattigdomsgrensa og 3,3 millioner trenger humanitær hjelp. Fattigdom og kamp om jobbene gjør at motsetningene mellom flyktninger og befolkningen øker.

Mobile helseklinikker når ut til flyktningene 

Helseklinikkene klarer ikke å ta unna den store økningen av pasienter. Libanon Røde Kors har derfor opprettet ni mobile helseklinikker som hver behandler ca. 10 - 12.000 pasienter hver måned. Rundt 75 prosent av pasientene er syriske flyktninger, de fleste er kvinner og barn.

Flyktningene bruker også Libanon Røde Kors' nasjonale ambulansetjeneste og faste helseklinikker.

Rent vann, latriner og hygiene 

Nærmere 30 prosent av flyktningene har ikke tilgang til rent drikkevann. Mange av flyktningene bor i uformelle teltleirer på områder som ikke var ment til bosetning (f.eks. en åker) og i de allerede overfylte palestinske flyktningleirene. Libanon Røde Kors hjelper 2.000 med vannforsyning, latriner og opplæring i hygiene per måned.

Fra Norge bidrar Røde Kors med åtte av de mobile helseklinikkene, ambulansetjenesten og vann/sanitærprosjektene.

Fakta om Libanon

  • Folketall: ca. 5 millioner
  • Antall flyktninger: ca. 1.5 millioner fra Syria, ca. 400.000 palestinere og 30 - 50.000 flyktninger fra Irak
  • Rangering, FNs utviklingsindeks (HDI): 67. plass (av 188)
  • Spedbarnsdødelighet: 7.8 per 1.000 levendefødte
  • Forventet levealder: 79 år


Kilde: FN

Mer om Libanon Røde Kors

Lebanese Red Cross Society IFRC