I flyktningleir i Libanon

Libanon

Som følge av krigen i Syria har Libanon tatt imot 1,5 millioner flyktninger. Samtidig har den politiske og økonomiske situasjonen i Libanon kollapset, og millioner har behov for humanitær hjelp.

Flyktninger i Libanon har utfordringer med å forsørge seg selv, og de aller fleste får ikke dekket sine grunnleggende behov uten bistand. Ni av ti syriske flyktninger lever i ekstrem fattigdom i Libanon, og nesten halvparten opplever matusikkerhet.

Krise på krise

Allerede i begynnelsen av 2020 hadde Libanon 25% nasjonal arbeidsledighet og nesten en tredjedel av befolkningen levde under fattigdomsgrensen. I mars 2020, etter en økning av koronatilfeller kunngjorde regjeringen en total nedstengning, som satte enda mer press på økonomien.

Fem måneder senere ble landet rystet av den største eksplosjonen i moderne tid da mer enn 2,700 tonn av dårlig lagret ammoniumnitrat detonerte i Beiruts havn. Eksplosjonen hadde enorme humanitære så vel som økonomiske konsekvenser: Over 200 mennesker ble drept, over 6,000 skadet og oppimot 300,000 fikk sine hjem skadet.

I et land hvor av 85% av maten er importert, det meste gjennom havnen i Beirut, hadde eksplosjonen også en alvorlig innvirkning på matforsyninger. Den sosioøkonomiske krisen har fortsatt, og stadig flere libanesere har behov for humanitær hjelp. 1,9 millioner libanesere trenger nå humanitær hjelp, og det estimeres at nesten tre fjerdedeler av libanesere lever i fattigdom. 

Mobile helseklinikker når ut til flyktningene 

Helsesystemet i Libanon har ikke klart å dekke de store behovene for helsehjelp blant syriske flyktninger. Samtidig er det stadig flere libanesere som ikke har råd til å betale for medisiner og helsehjelp.

Libanon Røde Kors, med støtte fra Norges Røde Kors, drifter flere mobile helseklinikker som hver behandler tusenvis av pasienter hver måned. En stor andel av pasientene er syriske flyktninger, og de aller fleste er kvinner og barn.

Flyktningene bruker også Libanon Røde Kors' nasjonale ambulansetjeneste og faste helseklinikker.

Rent vann, latriner og hygiene 

Nærmere 30 prosent av flyktningene har ikke tilgang til rent drikkevann. Mange av flyktningene bor i uformelle teltleirer på områder som ikke var ment til bosetning (f.eks. en åker) og i de allerede overfylte palestinske flyktningleirene. Libanon Røde Kors hjelper 2.000 med vannforsyning, latriner og opplæring i hygiene per måned.

Fra Norge bidrar Røde Kors med åtte av de mobile helseklinikkene, ambulansetjenesten og vann/sanitærprosjektene.

Fakta om Libanon

  • Folketall: ca. 6,9 millioner
  • Antall flyktninger: ca. 1.5 millioner fra Syria, ca. 400.000 palestinere og 30 - 50.000 flyktninger fra Irak
  • Rangering, FNs utviklingsindeks (HDI): 92. plass (av 189)


Kilde: FN

Mer om Libanon Røde Kors

Lebanese Red Cross Society IFRC