I flyktningleir i Libanon

Libanon

Som følge av krigen i Syria har Libanon tatt imot 1,5 millioner flyktninger. Samtidig har den politiske og økonomiske situasjonen i Libanon kollapset, og millioner har behov for humanitær hjelp.

Flyktninger i Libanon har utfordringer med å forsørge seg selv, og de aller fleste får ikke dekket sine grunnleggende behov uten bistand. Bare 16% av syriske flyktninger over 15 år i Libanon har lovlig opphold. Så mange som ni av ti syriske flyktninger lever i ekstrem fattigdom i Libanon, og over halvparten opplever matusikkerhet.

Krise på krise

Allerede i begynnelsen av 2020 hadde Libanon 25% nasjonal arbeidsledighet og nesten en tredjedel av befolkningen levde under fattigdomsgrensen. I mars 2020, etter en økning av koronatilfeller kunngjorde regjeringen en total nedstengning, som satte enda mer press på økonomien.

Fem måneder senere ble landet rystet av den største eksplosjonen i moderne tid da mer enn 2,700 tonn av dårlig lagret ammoniumnitrat detonerte i Beiruts havn. Eksplosjonen hadde enorme humanitære så vel som økonomiske konsekvenser: Over 200 mennesker ble drept, over 6,000 skadet og oppimot 300,000 fikk sine hjem skadet.

I et land hvor av 85% av maten er importert, det meste gjennom havnen i Beirut, hadde eksplosjonen også en alvorlig innvirkning på matforsyninger. Den sosioøkonomiske krisen har fortsatt, og stadig flere libanesere har behov for humanitær hjelp. 2,5 millioner libanesere trenger nå humanitær hjelp, og det estimeres at nesten to tredjedeler av libanesere lever i fattigdom. 

På toppen av dette har et kolerautbrudd i Syria spredd seg til Libanon. Summen av dette har ført til at flere og flere flyktninger og vanlige libanesere velger å forlate landet via den farlige båtveien over Middelhavet.

Mobile helseklinikker livsviktig hjelp og medisiner

Helsesystemet i Libanon har ikke klart å dekke de store behovene for helsehjelp blant syriske flyktninger. Samtidig er det stadig flere libanesere som ikke har råd til å betale for medisiner og helsehjelp.

En kvinne med munnbind sitter ved siden av sønnen sin
Mamma Fatima og sønnen Ali (4 år) er fra Libanon og besøker en av Røde Kors sine helseklinikker i landet. Familien har problemer med å få endene til å møtes. De har ikke råd til å reise til andre helsetilbud og er glad for at det finnes et gratis helsetilbud i området. Hun tar med barna til helseklinikken og får behandling når det trengs. Libanon Røde Kors har mobile helseklinikker mange steder i landet, som tilbyr gratis helsetjenester til mennesker i lokalsamfunn der behovene er spesielt store. (Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors)

Libanon Røde Kors, med støtte fra Norges Røde Kors, drifter flere mobile helseklinikker som hver behandler tusenvis av pasienter hver måned. En stor andel av pasientene er syriske flyktninger, og de aller fleste er kvinner og barn.

Rent vann, latriner og hygiene 

Tilgang til rent vann er begrenset for mange av flyktningene som bor i Libanon. Mange bor i uformelle teltleirer på områder som ikke var ment til bosetning (f.eks. en åker) og i de allerede overfylte palestinske flyktningleirene.

Libanon Røde Kors, med støtte fra Norges Røde Kors, jobber med vann, sanitær og hygiene i mange av de uformelle teltleirene, blant annet med å sette opp vanntanker, bygge latriner og sikre god hygiene for å forebygge sykdom.

Fakta om Libanon

  • Folketall: ca. 6,9 millioner
  • Rangering, FNs utviklingsindeks (HDI): 112. plass (av 189)
  • Religion: Libanon er det mest religiøst mangfoldige landet i Midtøsten med 18 statsanerkjente religiøse bekjennelser: 4 muslimske (+ 1 drusisk), 12 kristne, og (1) jødisk.

  • Offisielt språk: Arabisk


Kilde: FN

Mer om Libanon Røde Kors

Lebanese Red Cross Society IFRC