En mann med munnbind og Røde Halvmåne-vest snakker med to personer på gaten Vis bildetekst
Frivillige fra Libya Røde Halvmåne har jobbet med opplysningskampanjer rettet mot migranter og flyktninger for å hjelpe dem gjennom koronapandemien. (Foto: Libyan Red Crescent)

Libya

Libya har opplevd over ti år med politisk ustabilitet og væpnet konflikt. De humanitære behovene er enorme.

Befolkningen i Libya har gjennomlevd over et tiår med politisk ustabilitet og væpnet konflikt siden diktatoren Muammar al-Gaddafi ble styrtet. Voldsomme kamper har før til tap av liv, og ødelagt grunnleggende infrastruktur. Skoler, sykehus og annen infrastruktur har blitt slått ut av funksjon.

En FN-støttet fredsprosess som begynte i 2020 førte til utnevnelsen av en provisorisk regjering og løfte om presidentvalg i desember 2021, men valget ble kansellert uten enighet om en ny dato, og politisk ustabilitet vedvarer.

Fakta om Libya

 • Folketall: 6,7 millioner

 • Rangering FNs utviklingsindeks: 104 av 189

 • 800 000 mennesker har behov for humanitær hjelp og beskyttelse

 • 511 000 mangler nok mat, 32 % av de er barn.

 • 271 000 barn har behov for beskyttelse, og 15 % av de er barn med funksjonsnedsettelser.

 • 90 % av alle primærhelsesentere er stengt i noen områder, og 37 % av alle undersøkte helseklinikker var delvis eller helt skadet.

 • Anslagsvis 600 000 migranter eller flyktninger fra andre land befinner seg i Libya, men bare 41 000 av dem er registrert av FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

   

  Kilder: FN, WHO

800.000 mennesker i nød

Anslagsvis 135 000 mennesker i Libya er fortsatt fordrevet fra sine hjemsteder, og lever på flukt i eget land. Men, de siste årene har det vært en gradvis reduksjon av antall mennesker på flukt.

Samtidig er den humanitære situasjonen fortsatt svært vanskelig for hundretusener av mennesker, spesielt de som fortsatt er internt fordrevet eller nylig har returnert. De trenger blant annet bedre tilgang til helsetjenester, drikkevann og husly. Det anslås at 511 000 mennesker i Libya mangler nok mat, hvorav 32 % er barn.

To menn med munnbind og vest fra Røde Halvmåne bærer esker med logoen til IFRC på
Team av frivillige fra Libysk Røde Halvmåne distribuerer hygieneartikler og utfører helsesjekker for migranter på flere av interneringssentrene i landet. (Foto: Libyan Red Crescent)

90 % av alle primærhelsesentere i landet er stengt, og 37 % av alle undersøkte helseklinikker var delvis eller helt skadet. COVID-19 pandemien var en stor belastning på det allerede sterkt pressede helsesystemet i Libya, med mer enn 500.000 smittetilfeller og over 6400 dødsfall registrert pr. 1. august 2022.

På grunn av begrenset testkapasitet i sør og øst har det etter all sannsynlighet vært en betydelig underrapportering gjennom pandemien.

Transittland for migranter til Europa

Libya fortsetter å være et viktig transittland for flyktninger og migranter som forsøker å komme seg til Europa, til tross for den store faren dette innebærer. I løpet av hele 2021 ble det registrert over 32 000 personer som ankom Italia og Malta fra Libya, og nesten 1100 personer døde på havet i den samme perioden.

I 2021 ble mer enn 31 000 personer stoppet og returnert til Libya av den libyske kystvakten, nesten tre ganger så mange som i 2020, til tross for gjentatte budskap fra humanitære organisasjoner om at Libya ikke er trygt grunnet begrenset innsikt og tilgang til interneringsentre, samt rapporter om systematiske overgrep mot migranter.

De humanitære behovene for denne gruppen er høye, de mangler grunnleggende tjenester, beskyttelse og er svært sårbare. Det er flere organisasjoner som jobber for å møte de humanitære behovene til migranter og flyktninger i Libya, blant annet UNHCR, Flyktninghjelpen, og Røde Kors-bevegelsen. Forholdene er spesielt alvorlig for de som holdes på sentre for flyktninger og migranter, der det ble rapportert om at den humanitære situasjonen forverret seg ytterligere i 2021.

Tre personer i hvite arbeidsdresser og gummistøvler går ut mot havet
En av de viktigste oppgavene til de frivillige i Libysk Røde Halvmåne er å hente opp mennesker som ikke har overlevd ferden over Middelhavet fra sjøen og strender. Teamene gjør sitt beste for å håndtere kroppene med verdighet. (Foto: Mohannad Karimeh / Libyan Red Crescent)

Røde Kors er tilstede

Siden 2019 har Norges Røde Kors samarbeidet med Libya Røde Halvmåne. Vi fokuserer spesielt på helsehjelp, blant annet helseopplysning og helsetjenester i lokalsamfunn, spesielt knyttet til ikke-smittsomme sykdommer.

Sikkerhet og tilgang for humanitære aktører har vært svært utfordrende i Libya, men Libya Røde Halvmåne har stor grad av aksept og tilgang til de aller fleste områdene i landet, gjennom sine frivillige og ansatte.