Syria

Etter 7 år med krig er nøden og behovet for hjelp i Syria omfattende flere steder i landet. Folk mangler mat, vann og medisinsk hjelp. Støtt arbeidet og hjelp den hardt rammede befolkningen.


Andre måter å støtte på

  • SMS med kodeord SYRIA (200 kr) til 2272
  • VIPPS til 2272 (merk med SYRIA)
  • Kontonummer: 8200 06 10190, merk Syria
  • Bedrift: bedrift@redcross.no

Siste oppdateringer

15. mars 2018

Røde Kors trapper opp hjelpen ytterligere

Syrisk Røde Halvmåne har i dag hjulpet tusenvis av flyktninger fra krigsherjede Øst-Ghouta. Røde Kors i Norge trapper nå opp støtten til søsterorganisasjonen. Les mer

15. mars 2018

Nok en nødhjelpskonvoi til Øst-Ghouta

På samme dag som verden markerer 7 år siden starten av krigen i Syria, er en nødhjelpskonvoi med 25 lastebiler er på vei til Douma med livsviktig nødhjelp. Les mer

8. mars 2018

Ny nødhjelpskonvoi til Øst-Ghouta

En konvoi med nødhjelp fra Den internasjonale Røde Kors-komiteen, Syrisk Røde Halvmåne og FN nådde fredag frem til Øst-Ghouta, til tross for væpnede kamper i området. Les mer

5. mars 2018

Første store nødhjelpskonvoi på vei inn i Øst-Ghouta i år

Mandag formiddag er en konvoi med nødhjelp på vei inn i Øst-Ghouta utenfor Damaskus i Syria. Dette er den første større nødhjelpskonvoien til den hardt rammede sivilbefolkningen i området siden november i fjor. Les mer

28. februar 2018

Våpenhvilen gir ikke nok rom for nødhjelp

En kort daglig våpenhvile gjør det ikke mulig å nå fram med nødhjelp og evakuere sårede i Øst-Ghouta. Situasjonen blir mer og desperat for hver dag, varsler Røde Kors. Les mer

24. februar 2018

Enighet om våpenhvile i Sikkerhetsrådet

- Vi er glade for beslutningen i FNs sikkerhetsråd, men et vedtak i New York er ikke nok for sivilbefolkningen som trenger vår hjelp. Nå må kamphandlingene stanse umiddelbart og vi må få sikker og uhindret tilgang, sier generalsekretær Bernt G. Apeland. Les mer

22. februar 2018

Sivile lider under harde angrep i Øst-Ghouta

Røde Kors ber de krigførende partene i Syria stoppe angrepene som har drept og skadet hundrevis av sivile barn og voksne.

- Galskapen må ta slutt, sier generalsekretær Bernt G. Apeland.

Han frykter en ytterligere forverring av den humanitære situasjonen i områdene utenfor Damaskus. Les mer

Tre av fire syrere lever i dag i fattigdom. Seks millioner av disse er barn. Krigshandlingene har redusert matproduksjonen betraktelig samtidig som arbeidsledigheten er omfattende. 70 prosent av befolkningen har ikke stabil tilgang på rent vann. 6,3 millioner er på flukt i eget land og lever under dårlige sanitære forhold, noe som øker risikoen for sykdom og dødsfall.

Syrisk Røde Halvmåne deler ut matrasjoner til den hardt prøvede sivilbefolkningen i Deir Ezzor, Syria. Foto: SARC

Krisen, som har vart i nesten syv år, har gjort at 13,5 millioner syrere i dag er avhengig av nødhjelp for å overleve. Syria Røde Halvmåne er sentrale i å koordinere internasjonal hjelp til Syria.

Nettverket av frivillige sørger for at hjelp kommer frem i hele landet, også på tvers av frontlinjene. Frivillige deler ut mat, nødhjelp og utdanningsmateriell. Gjennom helseklinikker, førstehjelpsposter og ambulansetjeneste kommer helsehjelp og medisiner frem til syke og funksjonshemmede.

De frivillige i Syrisk Røde Halvmåne bor selv i områdene der de hjelper. Mange lever under stadig bombardement. Foto: SARC

Syria Røde Halvmåne sørger for rent vann til ca. 80 prosent av befolkningen gjennom reparasjon av vannsystemer og behandling av forurenset vann. Sykdom forebygges ved opplæring i hygiene og utdeling av hygienepakker. I tillegg gir frivillige psykososial støtte og driver prosjekter for livsopphold.

 

Røde Kors' støtte går til rent vann, mat og hygiene 

Røde Kors i Norges partnerskap med Syria Røde Halvmåne startet i 2013. De første årene har fokusert på akutt nødhjelp, mens samarbeidet nå utvides til også å omfatte større bærekraft og gjenoppbygging. Prosjekter for å skaffe livsopphold, som støtte til oppstart av små familiebedrifter eller jobbskaping, skal øke den lokale motstandskraften hos befolkningen.

Syria er ett av ti land som mottar støtte fra TV-aksjonen 2016. Med de innsamlede midlene har Røde Kors fra 2017 trappet opp distribusjonen av mat, vann og medisiner.

Fakta om Syria

  • Folketall: ca. 18.5 millioner
  • Antall flyktninger og internt fordrevne: Fem millioner har flyktet fra landet og 6,3 millioner er internt fordrevne.
  • Rangering, FNs utviklingsindeks (HDI): 134. plass (av 188)
  • Spedbarnsdødelighet: 11,9 per 1000 levendefødte
  • Forventet levealder: 69 år

Kilde: FN

Mer om Syria:
Syrian Arab Red Crescent Society IFRC

Slik brukes innsamlede midler:

Kakediagram som viser hvor mye som brukes og til hva
90 % går til formålet, 6 % går til å skaffe nye midler og 4 % går til administrasjon.

Bli nødhjelpsgiver