Fire frivillige fra Syrisk Røde Halvmånd bærer en person på båre i et utbombet område Vis bildetekst
(Foto: Syrian Arab Red Crescent)

Syria

Etter over et tiår med krig i Syria er store deler av landet lagt i grus, og behovet for hjelp er omfattende. Folk mangler mat, vann og medisinsk hjelp.

Jordskjelvet som rammet Syria og Tyrkia 6. februar 2023 kom på toppen av mange år med konflikt og økonomisk kollaps i Syria de siste årene. Folk i landet hadde det allerede ekstremt vanskelig og har liten evne til å stå imot katastrofer som dette jordskjelvet.

Syria før jordskjelvet

De humanitære konsekvensene av krigen er dype og omfattende, og millioner av syrere befinner seg i en ekstremt sårbar livssituasjon.

Menneskene i Syria har spesielt behov for beskyttelse, vann og sanitærhjelp, helsehjelp, mat og støtte til å kunne livnære seg selv og sin familie.

Det er anslått at rundt 5,6 millioner syrere er registrert som flyktninger i Tyrkia, Libanon, Jordan, Irak og Egypt, og mer enn en million flere antas å bo i regionen lovlig eller ulovlig.

Inne i Syria er 6,9 millioner mennesker internt fordrevet, og i 2022 estimerer FN at 15,3 millioner mennesker har behov for humanitær hjelp, inkludert 7 millioner barn. Selv om noen områder i landet har begynt å stabilisere seg er det fortsatt aktive kamphandlinger andre steder, som i nordvest og langs store deler av den tyrkiske grensen.

Fakta om Syria

  • Folketall: ca. 22,1 millioner  
  • Flyktninger: 5,6 millioner mennesker har flyktet fra landet, mange til naboland i regionen som Libanon, Tyrkia, Jordan og Irak.  
  • Internt fordrevne: Over 6 millioner mennesker anslås å være internt fordrevet  
  • Rangering, FNs utviklingsindeks (HDI): 152. plass (av 189)
  • Forventet levealder: 72.1
  • Offisielt språk: Arabisk

Kilde: FNs utviklingsprogram  

Barna er spesielt hardt rammet

Konflikten i Syria går hardt utover barn, deres trygghet og oppvekstsvilkår. Kamphandlingene skader barns psykiske og fysiske helse, og mange er drept eller lemlestet for livet. I tillegg til dette har den lengevarende krigen gjort at tilgang til utdanning er svært begrenset.

Tre små barn står ved en vanntank.
Mange av barna i Syria har ikke opplevd annet enn krig og konflikt, og de blir spesielt hardt rammet. (Foto: Syrisk Røde Halvmåne)

Mer enn en av tre skoler i Syria er enten skadet eller ødelagt på grunn av konflikten, og dette har ført til at mange barn mister skolegang.

Over 15 millioner syrere er avhengig av nødhjelp for å overleve  

Den lengevarende krisen i landet har gjort at 15,3 millioner syrere i dag er avhengig av nødhjelp for å overleve. Syria Røde Halvmåne er sentrale i å koordinere internasjonal hjelp til Syria.  

En ung kvinne med et lite barn i armene drikker vann fra en flaske holdt av en kvinnelig frivillig fra syrisk røde halvmåne.
76 prosent av den syriske befolkningen er avhengig av nødhjelp, det tilsvarer 13 millioner mennesker. Her får en ung kvinne vann av en frivillige fra Syrisk Røde Halvmåne. (Foto: Syrisk Røde Halvmåne)

Nettverket av ansatte og frivillige over hele Syria sørger for at hjelp kommer frem i hele landet, også på tvers av frontlinjene. Frivillige deler ut mat, nødhjelp og utdanningsmateriell. Gjennom helseklinikker, førstehjelpsposter og ambulansetjeneste kommer helsehjelp og medisiner frem til syke og funksjonshemmede.

Syria Røde Halvmåne sørger for rent vann til store deler av befolkningen gjennom reparasjon av vannsystemer og behandling av forurenset vann. Sykdom forebygges ved opplæring i hygiene og utdeling av hygienepakker. I tillegg gir frivillige psykososial støtte og driver prosjekter for livsopphold.

To frivillige bærer en skadet mann gjennom ruiner etter et bombeangrep
De frivillige i Syrisk Røde Halvmåne bor selv i områdene der de hjelper. Mange lever under stadig bombardement. (Foto: Syrisk Røde Halvmåne)

Overlappende kriser

Mye av offentlig infrastruktur er nær kollaps på grunn av omfattende kamphandlinger og mangel på reparasjoner, vedlikehold og reservedeler. Helsevesenet i Syria overbelastet og er ute av stand til å møte de store behovene.

Den syriske økonomien har opplevd stor nedgang. Syrere opplever enorme prisøkninger på grunnleggende varer og tjenester som helsehjelp, medisiner, brød og drivstoff. I dag lever 50 % av syrere i ekstrem fattigdom.

Les også: Dramatisk økning i underernæring i Syria

Røde Kors sitt feltsykehus i Al Hol 

I mai 2019 åpnet Røde Kors et feltsykehus i Al Hol-leiren. 55 tonn med medisinsk utstyr, telt og frivillige ble fløyet ned til leiren. Før sykehuset kom på plass hadde menneskene som befant seg i leiren svært begrenset tilgang på helsehjelp. Feltsykehuset, som inneholder operasjonsrom, intensivavdeling og apotek, gir livreddende kirurgisk og medisinsk hjelp. 

I dag lever fortsatt om lag 57.000 mennesker, de fleste kvinner og barn, i denne leiren som egentlig ikke har kapasitet til å huse mer enn en tredel av dem. Sykehuset drives fortsatt, og er et av få helsetilbud til befolkningen i leiren.

Røde Kors' støtte går til rent vann, hygiene og helse 

Røde Kors i Norges partnerskap med Syria Røde Halvmåne startet i 2013. De første årene var det sterkt fokus på akutt nødhjelp, mens samarbeidet de siste årene er utvidet til mer bærekraftige prosjekter som for eksempel rehabilitering av vannrør og vannpumper, i tillegg til helsehjelp.  

Røde Kors-bevegelsen jobber også for å sikre livsgrunnlaget til de mange som ikke lenger har jobb eller inntekt. Eksempelvis er det gitt støtte til oppstart av små familiebedrifter eller sikre at bønder har tilgang til frø og materiale for å dyrke jorda. På den måten bidrar man til å øke menneskers motstandskraft mot krise, slik at de på lengre sikt ikke skal være avhengig av nødhjelp for å overleve. 

Mer om Syria:
Syrian Arab Red Crescent Society IFRC

Han måtte forlate pianoet da han flyktet fra Syria – men musikken tok han med. Nå er Mohammed (23) Røde Kors-frivillig i Tyrkia og bruker musikk for å hjelpe syriske flyktningbarn.
Omar (10) ble skadet i beinet før han kom til Al Hol-leiren i Syria. På feltsykehuset til Røde Kors ble han operert, og nå venter brødrene spent på om han snart kan være med og leke igjen.
Etter fire år i flyktningleir i Libanon, er skolen lyspunktet i hverdagen for Bara'a (10). Og tegnestiftene.
Den syriske befolkningen lider mer enn noen gang og er i ferd med å miste håpet etter 10 år med krig. Røde Kors fortsetter innsatsen i det krigsherjede landet, og vi trenger din hjelp.