Fire frivillige fra Syrisk Røde Halvmånd bærer en person på båre i et utbombet område Vis bildetekst
(Foto: Syrian Arab Red Crescent)

Syria

Etter 10 år med krig i Syria er store deler av landet lagt i grus, og behovet for hjelp er omfattende. Folk mangler mat, vann og medisinsk hjelp.

De humanitære konsekvensene av krigen er dype og omfattende, og millioner av syrere befinner seg i en ekstremt sårbar livssituasjon.

Menneskene i Syria har spesielt behov for beskyttelse, vann og sanitærhjelp, helsehjelp, mat og støtte til å kunne livnære seg selv og sin familie.

Per. informasjon tilgjengelig for 2021 anslås det at over 5.6 millioner syrere har flyktet fra landet, mens over 6 millioner mennesker er fordrevet internt i landet. Selv om noen områder i landet har begynt å stabilisere seg er det fortsatt voldsomme kamphandlinger andre steder, som i nordvest.

Fakta om Syria

  • Folketall: ca. 17,1 millioner  
  • Flyktninger: 5,6 millioner mennesker har flyktet fra landet, mange til naboland i regionen som Libanon, Tyrkia, Jordan og Irak.  
  • Internt fordrevne: Over 6 millioner mennesker anslås å være internt fordrevet  
  • Rangering, FNs utviklingsindeks (HDI): 151. plass (av 189) 
  • Spedbarnsdødelighet: 14 per 1000 levendefødte 
  • Forventet levealder: 72,7 år 
  • Rundt 60 prosent av den syriske befolkningen, 12,4 millioner mennesker, har ikke regelmessig tilgang til nok sunn og næringsrik mat.
  • Mer enn en halv million barn under fem år i Syria lider av stunting som følge av kronisk underernæring

Kilde: FNs utviklingsprogram  

Barna er spesielt hardt rammet

Konflikten i Syria går hardt utover barn, deres trygghet og oppvekstsvilkår. Kamphandlingene skader barns psykiske og fysiske helse, og mange er drept eller lemlestet for livet. I tillegg til dette har den lengevarende krigen gjort at tilgang til utdanning er svært begrenset.

Tre små barn står ved en vanntank.
Mange av barna i Syria har ikke opplevd annet enn krig og konflikt, og de blir spesielt hardt rammet. (Foto: Syrisk Røde Halvmåne)

Mer enn en av tre skoler i Syria er enten skadet eller ødelagt på grunn av konflikten, og dette har ført til at mange barn mister skolegang.

Les også: – Idlib er noe av det verste vi har sett i løpet av krigen i Syra

Over 13 millioner syrere er avhengig av nødhjelp for å overleve  

Den lengevarende krisen i landet har gjort at 13,4 millioner syrere i dag er avhengig av nødhjelp for å overleve. Syria Røde Halvmåne er sentrale i å koordinere internasjonal hjelp til Syria.  

En ung kvinne med et lite barn i armene drikker vann fra en flaske holdt av en kvinnelig frivillig fra syrisk røde halvmåne.
76 prosent av den syriske befolkningen er avhengig av nødhjelp, det tilsvarer 13 millioner mennesker. Her får en ung kvinne vann av en frivillige fra Syrisk Røde Halvmåne. (Foto: Syrisk Røde Halvmåne)

Nettverket av frivillige sørger for at hjelp kommer frem i hele landet, også på tvers av frontlinjene. Frivillige deler ut mat, nødhjelp og utdanningsmateriell. Gjennom helseklinikker, førstehjelpsposter og ambulansetjeneste kommer helsehjelp og medisiner frem til syke og funksjonshemmede.

Syria Røde Halvmåne sørger for rent vann til store deler av befolkningen gjennom reparasjon av vannsystemer og behandling av forurenset vann. Sykdom forebygges ved opplæring i hygiene og utdeling av hygienepakker. I tillegg gir frivillige psykososial støtte og driver prosjekter for livsopphold.

To frivillige bærer en skadet mann gjennom ruiner etter et bombeangrep
De frivillige i Syrisk Røde Halvmåne bor selv i områdene der de hjelper. Mange lever under stadig bombardement. (Foto: Syrisk Røde Halvmåne)

Røde Kors sitt feltsykehus i Al Hol 

I mai 2019 åpnet Røde Kors et feltsykehus i Al Hol-leiren. 55 tonn med medisinsk utstyr, telt og frivillige ble fløyet ned til leiren. Før sykehuset kom på plass hadde menneskene som befant seg i leiren svært begrenset tilgang på helsehjelp. Feltsykehuset, som inneholder operasjonsrom, intensivavdeling og apotek, gir livreddende kirurgisk og medisinsk hjelp. 

I dag lever fortsatt om lag 65.000 mennesker, de fleste kvinner og barn, i denne leiren som egentlig ikke har kapasitet til å huse mer enn en tredel av dem.  

Røde Kors' støtte går til rent vann, hygiene og helse 

Røde Kors i Norges partnerskap med Syria Røde Halvmåne startet i 2013. De første årene var det sterkt fokus på akutt nødhjelp, mens samarbeidet de siste årene er utvidet til mer bærekraftige prosjekter som for eksempel rehabilitering av vannrør og vannpumper, i tillegg til helsehjelp.  

Kvinnelig Syrisk Røde Halv-måne med innsjø i bakgrunn

Røde Kors-bevegelsen jobber også for å sikre livsgrunnlaget til de mange som ikke lenger har jobb eller inntekt. Eksempelvis er det gitt støtte til oppstart av små familiebedrifter eller sikre at bønder har tilgang til frø og materiale for å dyrke jorda. På den måten bidrar man til å øke menneskers motstandskraft mot krise, slik at de på lengre sikt ikke skal være avhengig av nødhjelp for å overleve. 

Mer om Syria:
Syrian Arab Red Crescent Society IFRC

Han måtte forlate pianoet da han flyktet fra Syria – men musikken tok han med. Nå er Mohammed (23) Røde Kors-frivillig i Tyrkia og bruker musikk for å hjelpe syriske flyktningbarn.
Omar (10) ble skadet i beinet før han kom til Al Hol-leiren i Syria. På feltsykehuset til Røde Kors ble han operert, og nå venter brødrene spent på om han snart kan være med og leke igjen.
Etter fire år i flyktningleir i Libanon, er skolen lyspunktet i hverdagen for Bara'a (10). Og tegnestiftene.
Den syriske befolkningen lider mer enn noen gang og er i ferd med å miste håpet etter 10 år med krig. Røde Kors fortsetter innsatsen i det krigsherjede landet, og vi trenger din hjelp.