En kvinne fra Tyrkisk Røde Halvmåne snakker med en kvinne, mann og en gutt Vis bildetekst
Ekteparet Ahmet og Naime rømte fra Syria i 2014 etter en bombe gikk av i nærheten av hjemmet deres i Aleppo. Nå bor de i Gaziantep i Tyrkia med sine fire barn. Å verken kunne språket eller ha en fast jobb, med pandemien på toppen av det hele har vært tøft. (Foto: IFRC/Corrie Butler)

Tyrkia

Tyrkia er landet som har tatt imot flest flyktninger i verden.

Jordskjelvet i Tyrkia og Syria

Tyrkisk Røde Halvmåne har 1.400 frivillige og mer enn 600 profesjonelle ute i redningsarbeidet og har mobilisert store ressurser. De gir psykososial førstehjelp og deler ut telt, tepper og mat i de berørte områdene. For å sørge for mat til flest mulig har de også sendt mobile kjøkken til området, som kan lage mat til mange mennesker.

Les mer om innsatsen for jordskjelvofrene her!

Tyrkia før jordskjelvet

Siden krigen i Syria brøt ut i 2011 har Tyrkia tatt imot 3,6 millioner syriske flyktninger og er nå vertsland for det største antallet flykninger i verden. Tyrkisk lov gir flykningene rett til en rekke viktige tjenester, inkludert helse og utdanning, men språkvansker og komplisert byråkrati gjør at mange allikevel havner utenfor.

Fakta om Tyrkia

  • Folketall: 83,4 millioner
  • Rangering FNs utviklingsindex: 54 av 189
  • Forventet levealder: 77,7 år 3,6 millioner syriske flyktninger. 350,000 asylsøkende fra andre land.

Kilde: FN

Over 40 prosent av flykningene er barn

1,6 millioner av de syriske flykningene i Tyrkia et barn og mange har blitt født etter at de flyktet fra Syria. Ved starten av skoleåret 2020/21 var 750,000 syriske barn registrert i tyrkiske offentlige skoler. Allikevel står nesten en halv million barn i skolealderen fortsatt utenfor skolesystemet.

To voksne snakker med to små barn
Representanter fra IFRC og Tyrkisk Røde Halvmåne snakker med to av de 1,6 millioner barna fra Syria som har flyktet til Tyrkia. (Foto: IFRC/Ozan Gungor)

1,8 millioner syrere lever under fattigdomsgrensen

Som i så mange land ble Tyrkias økonomi dypt rammet av den globale covid-epidemien. Dette har også satt sine spor blant flyktningene og minst 1,8 millioner syrere i Tyrkia lever nå under fattigdomsgrensen.

To små jenter
Dette er døtrene til Huseyin. Han jobbet som taxisjåfør i Aleppo i Syria. Men da jobbmulighetene ble begrenset samtidig som sikkerhetssituasjonen forverret seg, flyktet han med familien til Tyrkia. Familien har funnet sikkerhet i Tyrkia, men Huseyin det ikke finnes et bedre hjem enn det de hadde i Syria. Gjennom et EU-finansiert prosjekt får familien økonomisk støtte gjennom Røde Kors. På den måten får de betalt husleie og regninger, samtidig som de har litt mer penger til mat og lignende utgifter. Støtten har vært spesielt velkommen under pandemien da jobbmulighetene har vært begrenset. Foto: IFRC/Irem Karakaya

Verdens eldste Røde Halvmåne

Det tyrkiske røde halvmåneforeningen ble etablert i 1868 og var den første organisasjonen som ble anerkjent under navnet Røde Halvmåne. Den tyrkiske røde halvmåne er den største leverandøren av grunnleggende tjenester til de syriske flyktningene og spiller en landsomfattende koordineringsrolle opp mot de fordrevne med et spesielt søkelys på beskyttelse, kontantstøtte og samfunnstjenestetilbud.

Mange mennesker ikledd smittevernsutstyr
Befolkningen i Tyrkia har vært gjennom store prøvelser, og de ble også hardt rammet av koronapandemien. Ansatte og frivillige mobiliserte rask for å hjelpe befolkningen. (Foto: Cevahir Bugu / Turkish Red Crescent)

Norges Røde Kors har støttet den Tyrkiske Røde Halvmånes respons til Syria-krisen siden 2016 og arbeider for å forbedre helsetilbudene for både flykninger og vertsbefolkningen, særlig mødre, barn og mennesker med nedsatt funksjonsevne.