Ti tusen smil i hjertet av Catatumbo

Fredsprisen til President Santos kan styrke håpet om en bedre framtid i Colombia for mange millioner colombianere som lever i frykt og nød.

Fredsprisen ble tatt godt imot av mange colombianere. Og selv om mange er uenige med Santos og på tross av at folkeavstemningen ga et nei til fredsavtalen er fortsatt ønsket om fred felles.

For de millioner som i årevis har levd i frykt for vold, som har mistet en mamma eller bror og som lever i områder uten rent vann, uten helsetjenester eller noe inntektsgrunnlag gir fredsprisen nytt håp. Samtidig er folk realistiske. Flere steder har det vært en økning i voldshandlinger gjennomført både av aktører som ikke formelt er en del av fredsavtalen og av kriminelle gjenger.

catatumbo-portrett1
Helsepersonell fra Colombia Røde Kors gir livreddende helsehjelp med støtte fra ECHO. Foto: Joanna Radziukiewicz / Røde Kors

Det vil ta tid å vinne freden. Og det vil ta tid før mennesker igjen kan leve i trygghet, med en jobb og tilgang til grunnleggende helsetjenester. Et av områdene som har vært hardt rammet av konflikten ligger nord i Colombia på grensen til Venezuela. Catatumbo med sine litt over hundre tusen innbyggere er avsidesliggende og en del av de 5,8 millioner menneskene som ifølge FN trenger humanitær bistand.

«Det er viktig med fortsatt humanitær hjelp til Colombia. En fredsavtale er ikke ensbetydende med at folk får dekket sine grunnleggende behov. Derfor er det viktig at ECHO og Norge opprettholder sin støtte til Colombia slik vi ser i dette prosjektet»

Programsjef i Norges Røde Kors, Haakon Jacob Rothing

Har tillit hos alle parter

Som den eneste aktøren har Colombia Røde Kors tillit hos alle parter og tilgang til alle deler av landet. Denne tilliten er bygget opp over flere år gjennom dialog med alle grupperinger og upartisk humanitær assistanse. Denne tilgangen er unik og helt avgjørende for å kunne nå ut med humanitær hjelp også etter at en fredsavtale er undertegnet.

Med støtte fra EUs nødhjelpsfond, ECHO hjelper Spansk og Norges Røde Kors sin søsterforening menneskene i Catatumbo.

Oppsøkende helseteam bestående av leger, sykepleiere, tannleger og psykologer besøker og hjelper de mest sårbare; gravide, eldre, mødre og mennesker som har blitt rammet av vold eller eksplosiver. Colombia Røde Kors setter også opp og reparerer sisterner og lærer folk hvordan de kan rense vann på en enkel og effektiv måte. For å hindre spredning av vannbårne sykdommer er det også viktig å sørge for at kloakken går dit den skal og ikke forurenser drikkevannet.

- Viktig med fortsatt humanitær hjelp

Et annet stort problem i Catatumbo, som mange andre steder i Colombia, er miner og ueksploderte granater og ammunisjon. Colombia Røde Kors veileder folk som bor i slike områder for å unngå og bli rammet og hva de skal gjøre hvis noen blir skadet. Psykologer gir også støtte til mennesker som lever med traumer som følge av vold og voldtekter.

- Det er viktig med fortsatt humanitær hjelp til Colombia. En fredsavtale er ikke ensbetydende med at folk får dekket sine grunnleggende behov. Derfor er det viktig at ECHO og Norge opprettholder sin støtte til Colombia slik vi ser i dette prosjektet, sier programsjef i Norges Røde Kors, Haakon Jacob Rothing.

Ti tusen mennesker vil få direkte hjelp og det er ventet at en fjerdedel av befolkningen, 25,000 mennesker vil nås gjennom prosjektet.

Dette prosjektet er støttet av EU-midler gjennom ECHO. Uttalelsene i denne artikkelen må ikke bli brukt til å reflektere det offisielle synet til Den europeiske union, og EU-kommisjonen er ikke ansvarlig for bruk av informasjonen den inneholder.