Thea utenfor Røde Kors huset i El-Salvador

El Salvador

Mange i El Salvador har mistet en mamma, pappa, en bror eller en søster som følge av den omfattende volden. Stadig flere forlater sine hjem for å komme i sikkerhet og finne arbeid.

Krisen i El Salvador skyldes en kombinasjon av vold, sult og fattigdom og blir dermed mindre synlig enn konvensjonelle konflikter. Men de humanitære lidelsene er like fullt kritiske. En hovedutfordring for folk rammet av volden er at de ikke får tilgang til skoler og helsetjenester. Beveger du deg fra et nabolag kontrollert av en gjeng over til et område kontrollert av en rivaliserende gjeng kan du i verste fall bli drept.

Folk våger ikke å oppsøke lege eller andre helsetjenester etter voldsepisoder. Forteller de hva som har skjedd er helsepersonell pålagt å anmelde det til politiet. Dette vet gjerningsmennene og da er det svært sannsynlig at represalier venter overfor offeret og familien. Tilsvarende våger ikke helsepersonell og oppsøke nabolag kontrollert av gjenger av samme grunn.

Uten skolegang i San Salvador
"Diego" bodde i et nabolag kontrollert av en annen gjeng enn der ungdomsskolen lå. Etter flere år uten skole kunne han igjen ta opp skolegangen da det kom ungdomsskole i hans nabolag. San Salvador.

Selv om tallet på antall drepte har gått ned siste årene er det fortsatt blant i høyeste i verden og det nest høyeste i regionen etter Venezuela. Tallet på alle som blir skadet av volden er usikre men estimater antyder titusenvis hvert år.

Fra 2017 vil midler fra TV-aksjonen brukes på programmer med formål å bistå de som er rammet av væpnet vold.

Bedre tilgang til helse og skole

Røde Kors arbeider systematisk med lokalsamfunnene for å styrke lokale nettverk og helsehjelp for å redusere de humanitære konsekvensene av den omfattende volden. Hjelpen er også rettet mot barne- og ungdomsskoler og deres familier. For å sikre støtte fra lokale aktører jobbes det parallelt med å bygge partnerskap med lokale myndigheter, skoler, helsesentre og nabolagskomiteer.

El Salvador Røde Kors nyter stor tillit i alle lag og nabolag. Derfor kan ofre henvende seg til Røde Kors for å få råd og hjelp. Dette aksepteres av de kriminelle gjengene. Røde Kors kan også bruke sin tillitt til å ledsage helsepersonell til belastede nabolag, for eksempel vaksinepersonell som går fra dør til dør.

Røde Kors i Norge støtter El Salvador Røde Kors innenfor helseprogrammer og for å redusere de humanitære konsekvensene av væpnet vold i tillegg til organisasjonsutvikling.

Fakta El Salvador

Folketall: 6,4 millioner
Mordrate pr. 100.000: 50,3
Rangering, FNs utviklingsindeks (HDI): 116
Spedbarnsdødelighet: 13,5
Forventet levealder: 73

Mer om El Salvador Røde Kors:

El Salvador Røde Kors IFRC

Kilder:
Igarape Institute: Homicide monitor, tilgjengelig fra: https://homicide.igarape.org.br/