Thea utenfor Røde Kors huset i El-Salvador

El Salvador

Mange i El Salvador har mistet en mamma, pappa, en bror eller en søster som følge av den omfattende volden.

Støtt vårt nødhjelpsarbeid

El Salvador var i 2015 det landet i verden med flest drap etter Syria; 105 per 100.000 innbyggere. I tillegg anslås det at mellom 20.000 og 30.000 mennesker blir alvorlig skadet hvert år som følge av utbredt vold. I de hardest rammede områdene er helseklinikker overveldet og har ikke kapasitet til å gi alle den helsehjelpen de trenger.

Fra 2017 vil midler fra TV-aksjonen brukes på programmer med formål å bistå de som er rammet av væpnet vold.

Hjelp rettes mot skoler og familier

Røde Kors arbeider systematisk med lokalsamfunnene for å styrke lokale nettverk og helsehjelp for å redusere de humanitære konsekvensene av den omfattende volden. Hjelpen er særlig rettet mot barne- og ungdomsskoler og deres familier. For å sikre støtte fra lokale aktører jobbes det parallelt med å bygge partnerskap med lokale myndigheter, skoler, helsesentre og nabolagskomiteer.

150728_El-Salvador_2015_Thea150728_with525
I El Salvador støtter Norges Røde Kors prosjekter som drives av ICRC og El Salvador Røde Kors. Prosjektene hjelper barn og unge i å finne annet å gjøre enn å bli med i gjenger.

Nedgang i vold rundt skoler

Flere enn 2.300 barn, ungdom og foreldre får hjelp gjennom programmet og flere skoler melder om en markant nedgang i antall voldsepisoder i og rundt skolene etter at prosjektet startet. Helsearbeidere rapporterer også at de nå får lettere tilgang og aksept for å gi helsehjelp i nabolag som kontrolleres av kriminelle gjenger.

Fakta El Salvador

Folketall: 6,4 millioner
Mordrate pr. 100.000: 105
Rangering, FNs utviklingsindeks (HDI): 116
Spedbarnsdødelighet: 13,5
Forventet levealder: 73

Mer om El Salvador Røde Kors:

El Salvador Røde Kors IFRC

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler