Guatemala

Guatemala er det eneste latinamerikanske landet der fattigdommen har økt siden tusenårsskiftet. Mer enn 27 prosent av befolkningen lever i ekstrem fattigdom.

Støtt vårt nødhjelpsarbeid

Siste fra Guatemala

5. juni 2018

Fuego: Kan få konsekvenser for 1,7 millioner

Vulkanutbruddet, som kom overraskende på befolkningen, kan få konsekvenser for så mange som 1,7 millioner mennesker i området. 

Over 1600 frivillige i Røde Kors i Guatemala er klare til å bli mobilisert i hjelpearbeidet. Les mer

4. juni 2018

Tusenvis evakueres

Over 3100 mennesker er evakuert fra de farligste områdene rundt vulkanen Fuego. Antallet bekreftede omkomne og savnede stiger. 

Røde Kors bistår med førstehjelp, ambulanser og psykososial støtte til de overlevende.

3. juni 2018

Utbrudd i vulkanen Fuego

Flere er bekreftet omkommet, enda flere er meldt savnet og skadet. Flyplassen i hovedstaden er stengt som følge av utbruddet i vulkanen, som ligger fire mil fra hovedstaden Guatemala City.

Røde Kors mobiliserer. 

Fattigdommen og de humanitære behovene i Guatemala skyldes flere forhold. De senere årene har landet blitt rammet av tørke. Særlig hardt rammet er regionene som ligger i den såkalte «tørre korridoren» i sentrale deler av landet der nedbøren har vært på det laveste på 35 år. I 2015 mistet flere bønder hele avlinger i denne regionen. Tørken har også ført til mangel på drikkevann, økning i sykdommer, og har særlig rammet barn under 5 år.

HIV regnes som epidemisk i særlige grupper slik som sex-arbeidere, menn som har sex med menn og transkjønnede. Utbredt vold og organisert kriminalitet er også et alvorlig problem i Guatemala, som har en av de høyeste drapsratene i Latin-Amerika.

Fra 2017 vil midler fra TV-aksjonen brukes på programmer med formål å bistå de som er rammet av væpnet vold.

Starter lokale komiteer

Lokalsamfunn som er organisert og som er del av og tilknyttet offentlige og private aktører står sterkere i møte med farer og trusler. Denne tilnærmingen brukes på ulikt vis for at lokalsamfunn og enkeltindivider skal få bedret sin helse, stå imot naturkatastrofer og håndtere det å leve i et voldspreget samfunn.

Med støtte fra Norges Røde Kors styrker Guatemala Røde Kors lokalsamfunn med denne tilnærmingen. Frivillige og ansatte hjelper med å sette opp lokale helsekomiteer. Sammen gjennomgår de de største helseutfordringene, lager planer for hvordan de skal håndtere nødsituasjoner, særlig for mødre og barn - og ser på andre aktiviteter som kan bedre helseforholdene i lokalsamfunnet.

Styrker katastrofeberedskapen

I tillegg gjennomfører Guatemala Røde Kors hjemmebesøk der de gir ernæringsråd, informasjon om symptomer, råd til nybakte foreldre og hvordan håndtere nødsituasjoner. 

For å håndtere naturkatastrofer har Guatemala Røde Kors etablert stadig flere lokale komiteer som har kartlagt ulike risiko og utarbeidet katastrofeplaner i samråd med offentlige instanser. Når katastrofer har rammet disse stedene har dette systemet kunnet redde liv og helse i langt større grad enn tidligere.

Fakta om Guatemala

Folketall: 15,9 millioner
Mordrate pr. 100.000: 39,9
Rangering, FNs utviklingsindeks (HDI): 128
Spedbarnsdødelighet: 25,8
Forventet levealder: 71,8 år

Mer om Guatemala Røde Kors

Guatemala Red Cross Society IFRC

Jaqueline er bare 15 år og allerede mor til lille Justin på 4 måneder. Her forteller hun om hvordan hun får hun hjelp av frivillige mødreveiledere på helsestasjonen: