Store helsebehov på landsbygda i Guatemala

Guatemala

Krisen som er under utvikling i Guatemala og nabolandene El Salvador og Honduras får lite oppmerksomhet.

Krisen skyldes en kombinasjon av vold, sult og fattigdom og blir dermed mindre synlig enn konvensjonelle konflikter. Men de humanitære lidelsene er like fullt kritiske.

Fattigdommen og de humanitære behovene i Guatemala skyldes flere forhold. De senere årene har landet blitt rammet av tørke. Særlig hardt rammet er regionene som ligger i den såkalte «tørre korridoren» i sentrale deler av landet der nedbøren har vært på det laveste på 35 år. Det er særlig urbefolkning, afro-guatemalanere og migranter som er de mest sårbare.

HIV regnes som epidemisk i særlige grupper slik som sex-arbeidere, menn som har sex med menn og transkjønnede. Utbredt vold og organisert kriminalitet er også et alvorlig problem i Guatemala, som har en av de høyeste drapsratene i Latin-Amerika.

Starter lokale komiteer

Lokalsamfunn som er organisert og som er del av og tilknyttet offentlige og private aktører står sterkere i møte med farer og trusler. Denne tilnærmingen brukes på ulikt vis for at lokalsamfunn og enkeltindivider skal få bedret sin helse, stå imot naturkatastrofer og håndtere det å leve i et voldspreget samfunn.

Med støtte fra Norges Røde Kors styrker Guatemala Røde Kors lokalsamfunn med denne tilnærmingen. Frivillige og ansatte hjelper med å sette opp lokale helsekomiteer. Sammen gjennomgår de store helseutfordringene, lager planer for hvordan de skal håndtere nødsituasjoner, særlig for mødre og barn - og ser på andre aktiviteter som kan bedre helseforholdene i lokalsamfunnet.

Styrker katastrofeberedskapen

I tillegg gjennomfører Guatemala Røde Kors hjemmebesøk der de gir ernæringsråd, informasjon om symptomer, råd til nybakte foreldre og hvordan håndtere nødsituasjoner. 

For å håndtere naturkatastrofer har Guatemala Røde Kors etablert stadig flere lokale komiteer som har kartlagt ulike risiko og utarbeidet katastrofeplaner i samråd med offentlige instanser. Når katastrofer har rammet disse stedene har dette systemet kunnet redde liv og helse i langt større grad enn tidligere.

Fakta om Guatemala

Folketall: 15,9 millioner
Mordrate pr. 100.000: 22,5
Rangering, FNs utviklingsindeks (HDI): 128
Spedbarnsdødelighet: 25,8
Forventet levealder: 71,8 år

Mer om Guatemala Røde Kors

Guatemala Red Cross Society IFRC

Kilder:
Igarape Institute: Homicide monitor, tilgjengelig fra: https://homicide.igarape.org.br/

En røykfylt hytte og kalde netter gir barna kronisk hoste. Likevel mener bestemor at de har fått det bedre enn da hun var ung.
Jaqueline er bare 15 år og allerede mor til lille Justin på 4 måneder. Her forteller hun om hvordan hun får hun hjelp av frivillige mødreveiledere på helsestasjonen: