Vannprosjekt i Guatemala

Guatemala

Guatemala er det eneste latinamerikanske landet der fattigdommen har økt siden tusenårsskiftet. Mer enn 27 prosent av befolkningen lever i ekstrem fattigdom.

Støtt vårt nødhjelpsarbeid

Fattigdommen og de humanitære behovene i Guatemala skyldes flere forhold. De senere årene har landet blitt rammet av tørke. Særlig hardt rammet er regionene som ligger i den såkalte «tørre korridoren» i sentrale deler av landet der nedbøren har vært på det laveste på 35 år. I 2015 mistet flere bønder hele avlinger i denne regionen. Tørken har også ført til mangel på drikkevann, økning i sykdommer, og har særlig rammet barn under 5 år.

HIV regnes som epidemisk i særlige grupper slik som sex-arbeidere, menn som har sex med menn og transkjønnede. Utbredt vold og organisert kriminalitet er også et alvorlig problem i Guatemala, som har en av de høyeste drapsratene i Latin-Amerika.

Fra 2017 vil midler fra TV-aksjonen brukes på programmer med formål å bistå de som er rammet av væpnet vold.

Starter lokale komiteer

Lokalsamfunn som er organisert og som er del av og tilknyttet offentlige og private aktører står sterkere i møte med farer og trusler. Denne tilnærmingen brukes på ulikt vis for at lokalsamfunn og enkeltindivider skal få bedret sin helse, stå imot naturkatastrofer og håndtere det å leve i et voldspreget samfunn.

Med støtte fra Norges Røde Kors styrker Guatemala Røde Kors lokalsamfunn med denne tilnærmingen. Frivillige og ansatte hjelper med å sette opp lokale helsekomiteer. Sammen gjennomgår de de største helseutfordringene, lager planer for hvordan de skal håndtere nødsituasjoner, særlig for mødre og barn - og ser på andre aktiviteter som kan bedre helseforholdene i lokalsamfunnet.

Styrker katastrofeberedskapen

I tillegg gjennomfører Guatemala Røde Kors hjemmebesøk der de gir ernæringsråd, informasjon om symptomer, råd til nybakte foreldre og hvordan håndtere nødsituasjoner. 

For å håndtere naturkatastrofer har Guatemala Røde Kors etablert stadig flere lokale komiteer som har kartlagt ulike risiko og utarbeidet katastrofeplaner i samråd med offentlige instanser. Når katastrofer har rammet disse stedene har dette systemet kunnet redde liv og helse i langt større grad enn tidligere.

Fakta om Guatemala

Folketall: 15,9 millioner
Mordrate pr. 100.000: 39,9
Rangering, FNs utviklingsindeks (HDI): 128
Spedbarnsdødelighet: 25,8
Forventet levealder: 71,8 år

Mer om Guatemala Røde Kors

Guatemala Red Cross Society IFRC

Jaqueline er bare 15 år og allerede mor til lille Justin på 4 måneder. Her forteller hun om hvordan hun får hun hjelp av frivillige mødreveiledere på helsestasjonen:

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler