Migrasjonskrisen Venezuela Vis bildetekst
Mikael Lara dro fra Venezuela i februar 2019 til Colombia

Venezuela

Syke og sultne flykter titusenvis av venezuelanere fra et land i krise. Mangel på medisiner og medisinsk utstyr gjør at mange ikke får helsehjelp.

Krisen i Venezuela har gått fra vondt til verre i 2019. Mat- og medisinmangel rammer store deler av befolkningen og sykehus er flere steder dysfunksjonelle. Tidligere sykdommer man hadde under kontroll, eller utryddet, har blusset opp igjen, slik som malaria, meslinger, difteri og tuberkulose. Feil- og underernæring øker som følge av krisen. Omfattende kriminalitet preger store deler av landet.

Mange underernærte barn

Mer enn 15 prosent av barna er underernært. Dette har økt kraftig siste 2-3 år. Mange utsettes for vold, voldtekter og tvangsrekruttering til kriminelle gjenger både i Venezuela og i grenseområdene til Colombia. Mordraten i Venezuela er den høyeste i Latin-Amerika.

I tillegg til omfattende mangler i helsevesenet viser kartlegginger gjennomført av IFRC og Venezuela Røde Kors i 2019 at vann og sanitær er den delen av offentlig tilbud som er i dårligst forfatning.

FN og Røde Kors-bevegelsen er i landet, men det kreves en vesentlig økning i den internasjonale humanitære innsatsen. Krisen fører også til press i lokalsamfunn i nabolandene, primært Colombia, Brasil og Ecuador.

Røde Kors' innsats
De humanitære behovene er store. Det internasjonale Forbundet av Røde Kors og Røde Halvmåneforeninger lanserte en nødhjelpsappell 3. april på 50 millioner sveitsiske franc for å bistå 650.000 mennesker med helsehjelp, inntektsgivende aktiviteter, katastrofeberedskap, vann, sanitær og hygiene og beskyttelse.

Så langt har IFRC sendt 116,5 tonn nødhjelp hvorav 34,5 tonn med medisinsk materiell ble sendt 31. juli. Denne siste forsendelsen inneholder antibiotika, smertestillende/febernedsettende, medisinske forbruksvarer og medisinsk utstyr slik som hjertestartere.

Kilder:  
UN Security Council (10. april, 2019), Briefers Paint Dire Picture of Venezuela, Describing Worsening Situation There as Unparalleled in Latin America’s Modern History, https://www.un.org/press/en/2019/sc13771.doc.htm, besøkt 10. juni 2019.
PAHO (september 2018), Venezuela and neighboring countries Institutional regional response to the health situation, tilgjengelig fra: https://www.paho.org/disasters/newsletter/index.php?option=com_content&view=article&id=619:venezuela-and-neighboring-countries-institutional-regional-response-to-the-health-situation&catid=304&lang=en&Itemid=390
UNICEF (26. Januar 2018), In Venezuela, prevalence of malnutrition among children grows as economic crisis deepens, tilgjengelig fra: https://www.unicef.org/press-releases/venezuela-prevalence-malnutrition-among-children-grows-economic-crisis-deepens