Humanitære konsekvenser av klimakrisen

Klimakrisen rammer de som har minst aller hardest. Orkaner, flom og tørker ødelegger hjem og tvinger mennesker på flukt. Røde Kors er på plass over hele verden for å hjelpe de som rammes hardest.

Et eldre ektepar sitter i en kasse på en traktor, og blir fraktet gjennom en flom

Katastrofer forårsaket av ekstremvær blir flere, kraftigere og vanskeligere å forutse. Over 100 millioner mennesker rammes hvert år av klimarelaterte katastrofer.

I 2050 kan klimakrisen ha ført til at 200 millioner mennesker i verden være avhengig av humanitær hjelp grunnet klimarelaterte katastrofer. Det er dobbelt så mange som i dag.

Om vi ikke gjør noe for å bremse utviklingen vil den mennesklige kostnaden være enorm. Selv i dag strekker ikke ressursene  til for å hjelpe alle som rammes. Les mer i Røde Kors sin rapport: The Cost of Doing Nothing

Mars 2019. Store områder i Mosambik ble rasert da to sykloner rammet på bare seks uker. De som allerede er utsatt for fattigdom, vold og konflikt, blir også hardest rammet når klimaet endrer seg.