p-YEM0164 900px

COP27: Verden har ikke råd til enda et sett med vage løfter, advarer IFRC

Ingen region i verden er spart for de ødeleggende konsekvensene av klimakrisen, men de samfunnene som er mest sårbare for virkningene får minst hjelp.

Genève, 1. november 2022 – Ingen region i verden er spart for de ødeleggende konsekvensene av klimakrisen, men de samfunnene som er mest sårbare for virkningene får minst hjelp.

De mest sårbare får minst

Nye data fra verdens største humanitære nettverk viser at ingen av klodens 30 mest sårbare land er blant de 30 høyeste mottakerne av tilpasningsmidler per innbygger.

På COP27 vil Det internasjonale forbund for Røde Kors og Røde Halvmåne (IFRC) oppfordre verdens ledere til å kutte klimagassutslipp og betydelig oppskalere finansieringen for å gjøre de mest sårbare samfunnene i stand til å tilpasse seg og takle de katastrofale konsekvensene de allerede står overfor.

Vår planet er i krise og klimaendringer dreper de mest utsatte. COP27 vil mislykkes hvis verdens ledere ikke støtter lokalsamfunn som er i frontlinjen av klimaendringene. Familier som mister sine kjære, hjem eller levebrød har ikke råd til å vente på vage løfter eller svake forpliktelser.

Francesco Rocca, IFRC-president.

«For å redde liv nå og i fremtiden, trenger vi politisk handling og konkrete endringer som prioriterer de mest utsatte miljøene og hjelper dem med å bli mer motstandsdyktige. Klimakrisen er her nå, og vi må beskytte de som er verst rammet.»

86 prosent av katastrofene er utløst av klimaendringer

Vitenskapen er nå alarmerende klar over de humanitære konsekvensene av klimaendringer. IFRC-data viser at i løpet av de siste 10 årene var 86 % av alle katastrofer utløst av naturfarer forårsaket av vær- og klimarelaterte hendelser, drepte minst 410 000 mennesker og påvirket ytterligere 1,7 milliarder. 2022 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)-rapporten viste for første gang at klimaendringer allerede bidrar til humanitære kriser, med anslagsvis 3,3-3,6 milliarder mennesker som lever i kontekster som er sårbare for klimaendringer.

Å øke tilpasningsfinansieringen er avgjørende for å hjelpe landene med å takle klimaendringenes konsekvenser og forberede seg på fremtiden, men den nye IFRC-analysen viser at finansieringen ikke kommer til steder og lokalsamfunn som trenger det mest. Klimatilpasningsfinansiering per person er i gjennomsnitt mindre enn 1 CHF per person i land der sårbarheten er høyest.

Caroline Holt, direktør for katastrofe, klima og kriser ved IFRC

Somalia – der ekstrem tørke har brakt landet til randen av hungersnød – ble rangert høyest for klimasårbarhet, men rangert bare på 64. plass for tilpasningsfinansiering i 2020[1]. Somalia mottok mindre enn en dollar per person i klimatilpasning hvert år, mens Den sentralafrikanske republikk mottok mindre enn to cent.

Ifølge Maarten Van Aalst, direktør for Røde Kors Røde Halvmåne klimasenter, når lokalsamfunn får verktøy til å forberede seg på og forutse klimarisikoer, kan de forhindre ekstremvær fra å bli katastrofer. Van Aalst påpeker at verden også må øke innsatsen for å takle tapene og skadene som allerede er opplevd av mennesker i frontlinjen av klimakrisen.