Norges klima og beredskap – Er vi forberedt?

Et hus delt i to av flom

Rapport nr. 5 i serien«Felles beredskap – Felles ansvar»

"Å innse at noe uforutsett kan skje, er selve kjernen i beredskap."

Foto: Røde Kors

Klimaendringene utfordrer oss

Røde Kors har laget en rapport i 2020 om hvordan klimaendringene påvirker beredskapen i Norge. I rapporten har vi snakket med eksperter og klarlagt holdningene til befolkningen om ekstremvær og beredskap.

Mer skred, flom og skogbrann

I 2019 ga Røde Kors ut rapporten Norges klima 2071-2100 (utarbeidet av Norsk klimaservicesenter, NVE og Meteorologisk institutt). I årets rapport har Røde Kors gått nærmere inn i hvordan beredskapen må endres for å møte de nye fysiske klimarisikoene. Her kommer det frem at Norge i fremtiden må forvente:

 • At episoder med kraftig nedbør øker. Dette vil også føre til mer overvann.
 • Større og hyppigere regnflommer
 • Økt sannsynlighet for snøsmelte-flommer på Svalbard
 • Mulig økt sannsynlighet for tørke og skogbrann
 • Økt sannsynlighet for jord-, flom- og sørpeskred
 • Økt sannsynlighet for snøskred
 • Økt stormflonivå

Last ned og les hele rapporten

Front rapport

bilde av lilla himmel med store lyn

Foto: Veeterzy/Unsplashed

Mer ekstremvær

56 prosent av befolkningen oppgir at de er bekymret for mer ekstremvær i fremtiden. Foto: Niilo Isotalo / Unsplash

Annenhver nordmann er bekymret for mer ekstremvær fremover

I årets rapport har Røde Kors gått nærmere inn i hvordan beredskapen må endres for å møte de nye fysiske klimarisikoene. NVE, DSB og Statkraft bidratt faglig om hva vi vil se i Norge. I tillegg er eksperter på klima- og beredskap, som CICERO-direktør Kristin Halvorsen, Fylkesmann på Svalbard Kjerstin Askholt og direktør for Hovedredningssentralen, Jon Halvorsen, intervjuet i rapporten. Ekspertene trekker frem oppdatert informasjon om de nye klimarisikoene, forebyggende arbeid og godt samarbeid som nøkkelpunkter for å sikre innbyggerne en god beredskap når naturen blir farligere.

I rapporten har Røde Kors kartlagt holdningene til klima- og beredskap i befolkningen. Undersøkelsen, som Opinion har gjort med 1016 respondenter, viser at 56 prosent av befolkningen oppgir at de er bekymret for mer ekstremvær i fremtiden.

Kun en av fem mener Norge har god nok beredskap for å møte flere ekstreme naturhendelser.

Bilde diagram
Diagram
Bilde av diagram

Røde Kors anbefalinger i rapporten:

 • Røde Kors ber alle kommuner om å sørge for gode beredskapsplaner og begynne forebyggende klimaarbeid om det ikke allerede er igangsatt.
 • Økte bevilgninger til lokal beredskap over hele Norge.
 • Forpliktende avtaler om reduksjon av klimagassutslipp.
 • Fjerne skatt på frivillig arbeid (full momskompensasjon).
 • Bedre sikring mot skred, ras, flom og andre naturfarer.
 • Grundig gjennomgangen av beredskapen i møte med nye risikoer i en ny stortingsmelding om klimatilpasning i Norge.
 • Som privatpersoner må du følge med på naturfarer rundt deg og ta forhåndsregler for å sikre hus og hjem. Oppdatert førstehjelpskunnskap kan redde liv når ulykken rammer.

Last ned og les hele rapporten

Rapport

Opinion_Logo CICERO_logo Logo-NVE
logo-klimaservicessenter Statkraft logo