Veiledning: Energi

Mål for energi: Vi blir mer energieffektive, og bruker mer fornybar energi.

  • Det viktigste tiltaket for å redusere energibruken til oppvarming er å senke temperaturen i helger og i ferier. Senk temperaturen 3 grader, da brukes mindre energi når bygget skal varmes opp igjen.
  • Lag rutiner for lukking av dører, porter og vinduer for å forhindre energitap, og rutiner for slukking av alle lyskilder ved dagens slutt og før helger og ferier.
  • Sørg for at maskiner, utstyr og andre elektriske apparater har lavt energibruk, for eksempel, ved etterspørre apparater med høy effekt. Elektriske apparater kategoriseres fra A til G, der A er best og G er dårligst
  • Bytte av lyskilde til LED bør skje når det er behov for at kilden må byttes, slik at dette skjer gradvis. Annen lavenergibelysning er T5-lysrør/teknologi. I løpet av 2023 vil lysstoffrør bli forbudt, men det finnes LED-lysstoffrør som kan benyttes uten at armatur må byttes ut.
  • Jobb sammen med gårdeier om å få på plass miljøvennlige alternative oppvarmingskilder i bygget. Gode miljøvennlige valg av oppvarmingskilder er for eksempel varmepumpe, fjernvarme, gjenvunnet varme, bioenergi (ved, flis, biopellets, biogass) eller solfangere
  • Det er mulig å søke tilskudd til miljøvennlige alternative oppvarmingskilder gjennom tilskuddsordningen «Tilskudd til grønne og klimavennlige tiltak» i Søknadsportalen

Les hele klimaplakaten her.