Veiledning: Innkjøp

Mål ved innkjøp: Vi gjør innkjøp kun når det er nødvendig og prioriterer produkter som kan ombrukes og repareres.

 • Vurder først om du virkelig trenger produktet. Det mest miljøvennlige kjøpet er som oftest det kjøpet du ikke gjør. Du sparer dessuten penger!
 • Kjøp produkter og materialer som har lang levetid, og som dersom det går i stykker har komponenter som kan skiftes ut eller repareres
 • Del på utstyr. med andre lokalforeninger dersom det er mulig! Lag en enkel rutine for den praktiske gjennomføringen (eksempelvis skjema for henting og levering av utstyr)
 • På Naturvernforbundets Ta vare på det du har finnes mange gode tips om hvordan du kan fikse tingene dine selv, samt oversikt over nærmeste skredder, skomaker eller reparatør i nærheten
 • Inngå reparasjonsavtale med leverandør
 • Velg ombrukt ved kjøp av eks møbler og elektronikk, eller bruk eksisterende møbler i bygget. Benytt en av de mange bruktbutikkene til Røde Kors. Gjennom butikker som eks Norsk Ombruk AS kan man kjøpe brukte elektronikk-produkter med to års garanti
 • Velg miljømerkede produkter. Miljømerkede produkter oppfyller visse krav til kjemikalieforbruk, energiforbruk, materialvalg, og produksjonsmetoder. Eksempler på miljømerker er Svanemerket, EU-blomsten og Bra miljöval.
 • Benytt refillprodukter der dette finnes (eksempelvis håndsåpe)
 • Be leverandøren vise hvilke miljøkrav- og standarder den setter til seg selv, spesielt ved store innkjøp
 • Ved inngåelse av større avtaler, (eksempelvis om avtalens verdi er større enn 500 000), meddel at det er ønskelig at leverandøren skal dokumentere at den er miljøsertifisert (Miljøfyrtårn, ISO 14001, og EMAS)
 • Kjøp nullutslippskjøretøy hvis mulig. Også ved frakt av varer (eks nullutslipps-varebiler). Dere kan søke tilskudd til noen typer nullutslippskjøretøy gjennom tilskuddsordningen «Tilskudd til grønne og klimavennlige tiltak» i Søknadsportalen.

Les hele klimaplakaten her.