Veiledning: Transport

Mål for transport: Vi velger den reisemåten som gir minst mulig CO2-utslipp og hensyntar naturen.

  • Planlegg miljøvennlig reisemåte der det er mulig, eks kollektivt, eller ved å sykle. Hvis dere ikke kan reise miljøvennlig, avtal samkjøring dagen før en aktivitet og avtal hvor passasjerer skal plukkes opp. Det finnes også samkjøringsapper.  Husk at samkjøring gir høyere kjøregodtgjørelse
  • Benytt nullutslippskjøretøy hvis mulig. Ved bruk av personbil, benytt eks el-personbil. Dere kan søke tilskudd til noen typer nullutslippskjøretøy gjennom tilskuddsordningen «Tilskudd til grønne og klimavennlige tiltak» i Søknadsportalen
  • Kan reisen unngås? Alle som planlegger tur må vurdere om det er mulig å erstatte turen med møter via telefon, Teams, andre teknologiske hjelpemidler
  • Ved lengre reiser: Etterstreb å ta tog, buss eller båt, og ikke fly. Dersom fly er nødvendig, forsøk å begrense antallet som flyr
  • Vær varsom i natur: Allemannsretten gir mulighet til å ferdes fritt i naturen så lenge det skjer hensynsfullt slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret. Allemannsretten gjelder også i verneområdene, men i noen verneområder er det spesielle regler for ferdsel, og i noen tilfeller er det forbudt å ferdes. I de fleste verneområder er bruk av motorkjøretøy forbudt, men på veier er det normalt unntak for motorferdsel. Vær tidlig ute med å søke evt. unntak. Alle verneområder har en egen forskrift. Les mer om hva som er mulig i det enkelte omåde her: Forvaltning av vernet natur - Miljødirektoratet.

Les hele klimaplakaten her.