Norges klima 2071-2100

I august 2019 publiserte Røde Kors rapporten "Norges klima 2071-2100". Røde Kors mener flere og mer ekstreme værhendelser i større grad vil true menneskeliv fremover.

I rapporten «Norges Klima 2071-2100», hvor Norsk Klimaservicesenter har bidratt med kunnskapsgrunnlaget for hvordan klimaet vil endres for ulike regioner i Norge fremover, varsles flere flommer, jordras og uforutsigbare værhendelser hele året.

Forskerne fra NVE og Meteorologisk institutt som står bak rapporten, har skissert geografisk detaljerte klimafremskrivninger for hele Norge i perioden 2071–2100.

I rapporten trekkes overvann i tettbygde strøk og regnflommer frem som det fenomenet som har størst skadepotensiale på infrastruktur.

– Det blir flere og større regnflommer, og i tettbygde strøk vil kraftig nedbør føre til større overvannsproblematikk. Mer kraftig regnvær kan også utløse flere jordskred, flomskred og sørpeskred, sier hydrolog Irene Brox Nilsen ved NVE.