En mann går over en helt inntørket slette med store sprekker i jorden. Vis bildetekst
(Foto: IFRC)

The Cost of Doing Nothing

September 2019 lanserte Røde Kors rapporten "The Cost of Doing Nothing". Den viste at 200 millioner mennesker årlig kan ha behov for nødhjelp etter klimarelaterte katastrofer allerede i 2050.

En gruppe eksperter fra det internasjonale Røde Kors-forbundet og ledende klimaøkonomer har brukt tilgjengelige data fra blant annet Verdensbanken for å se på hvordan situasjonen kan bli i henholdsvis 2030 og 2050. Stadig flere familier i utsatte områder vil få livene sine dramatisk endret.

Verden har fortsatt mulighet til å unngå at fremtiden vår domineres av økende lidelser og eksplosive menneskelige behov for nødhjelp.

Bernt G. Apeland. Generalsekretær i Norges Røde Kors

– De menneskelige lidelsene vil bli enorme om klimautviklingen får fortsette som nå. Vår rapport viser at antallet mennesker som trenger akutt hjelp etter tørke, stormer, oversvømmelser og skogbranner vil eksplodere om verdenssamfunnet ikke gjør noe nå, sa generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

Tre tiltak som er prekære for å hindre at stadig flere mennesker blir ofre for klimaendringenes konsekvenser

  • Det må bygges sterkere bygninger og utvikles infrastrukturer som demninger og pumpestasjoner i mye større grad.
  • Både humanitære aktører og myndigheter verden over, må forvente katastrofer og forberede seg på slike ved å innføre bedre varslingssystemer og nye måter å finansiere god beredskap før katastrofene inntreffer.
  • Å gjenoppbygge med den neste katastrofen i tankene er også vesentlig for å hindre at de samme menneskene gang etter gang blir rammet av katastrofer.