En står i huset sitt og kikker opp på et stort hull i taket. Vis bildetekst
Klimakatastrofer rammer de som har minst hardest. I Hiep Duc-distriktet i Vietnam ble mer enn 2000 hus i distriktet er helt eller delvis ødelagt av tyfonen ‘Molave’ som traff landet 28. oktober 2020. (Foto: IFRC)

World Disasters Report 2020

I november 2020 lanserte Røde Kors rapporten "World Disasters Report". Den viste at landene som er mest rammet av klimakatastrofer har minst midler til å redde liv

Ingen av de 20 landene som er mest utsatt for alvorlige naturkatastrofer har nok ressurser til å tilpasse seg klimaendringene for å redde de mest sårbare.

– Det er de aller mest sårbare i de landene som ikke har kapasitet til å gjennomføre klimatilpasninger som blir rammet. Vi må prioritere hjelp til de mest utsatte menneskene.

Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors

Det er et alvorlig misforhold mellom hvem som er mest utsatt, og hvem som har midler til å forhindre katastrofene som klimaendringene vil føre med seg, viser en omfattende analyse utført av Det internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåne-forbundet (IFRC) i World Disasters Report for 2020.

Land med færrest ressurser rammes hardest

– Analysen viser at de landene som opplever og kommer til å oppleve de mest alvorlige naturhendelsene er de som har dårligst finansiering på plass til å forebygge alvorlige konsekvenser av klimakatastrofer, sier generalsekretær i Røde Kors, Bernt G. Apeland.

Bare i 2019 ble det registrert 308 katastrofer og nær 100 millioner mennesker ble rammet. Infrastruktur som veier og bygninger blir ødelagt, og mange bønder mister livsgrunnlaget sitt på grunn av tørke, flommer og tyfoner, viser tall fra databasen Em Dat.