ber-giverland-avverge-sultkatastrofe

Over syv millioner mennesker i området rundt Tsjad-sjøen er rammet av matkrise. Nå håper flere norske hjelpeorganisasjoner at giverlandskonferansen i Oslo vil bidra til å avverge en sultkatastrofe.

23. og 24. februar arrangerer norske hjelpeorganisasjoner, FN og norske, nigerianske og tyske myndigheter en giverkonferanse for å hjelpe sivile som er rammet av den humanitære krisen i Nigeria og området rundt Tsjad-sjøen.
 
 
Boko Harams angrep har spredd seg fra Nordøst-Nigeria til Niger, Tsjad og Kamerun. Over 17 millioner mennesker i området rundt Tsjad-sjøen er nå rammet av konflikt, og 2,6 millioner mennesker har måttet flykte fra sine hjem.
 
Konflikten har ført til alvorlig matmangel i flere områder. Vanskelig tilgjengelige deler av Nordøst-Nigeria kan alt være rammet av en sultkatstrofe*, og flere områder står i fare for å rammes i 2017 dersom de ikke får nødvendig hjelp**.
 
– Den dype krisen i Nigeria og rundt Tsjad-sjøen er verdens mest neglisjerte. I Borno, nordøst i Nigeria, frykter vi at det allerede utspiller seg en sultkatastrofe som verden er blind for. Terror, vold og lovløshet blokkerer tilgang for mat og annen hjelp til de mange underernærte. Våre hjelpearbeidere makter ikke å gjøre den behovsprøvingen som er nødvendig før det offisielt kan erklæres som en katastrofe. Konferansen i Oslo er avgjørende for å gi oppmerksomhet til de lidelsene som utspiller seg, og for nødvendig økonomisk støtte slik at millioner av sårbare mennesker kan få livreddende hjelp, sier generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland.

Ber om økt innsats

Hjelpeorganisasjonene ber nå om at det internasjonale samfunnet trapper opp den økonomiske støtten, og at partene som er involverte i konflikten gir humanitære aktører trygg tilgang til de hardest rammede områdene.
 
- I Niger har hjelpen så langt vært sporadisk og kun nådd frem til visse områder. I Kamerun er matsituasjonen fremdeles alarmerende. Tsjad fremstår som en glemt krise i den glemte krisen, og deler av Nigeria står på randen av en sultkatastrofe. Samtidig ser vi også at det i flere områder er mulig å redde liv, ved hjelp av dedikert innsats, sier generalsekretær i Røde Kors Bernt G. Apeland.
 
– Hovedprioritet nå må være å levere livreddende nødhjelp raskt. Men vi må også bygge gode beredskapssystemer og økt motstandsdyktighet. Dette er sentralt for å komme ut av den vonde sirkelen av tilbakevendende sultkriser i regionen, sier Martha Rubiano Skretteberg, generalsekretær i Caritas Norge.

- Våre partnere har arbeidet i denne krisen lenge, og de har nå bedt oss om hjelp til å bidra for å redde flest mulig mennesker. Vi håper at giverkonferansen kan mobilisere nok støtte og vilje til at vi kan nå frem med livreddende hjelp til de som trenger det aller mest, uansett hvor de er, sier generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp.

Barna hardest rammet

Barna er de som rammes hardest i konflikten som utspiller seg. Jenter er utsatt for voldtekter og misbruk og gutter er utsatt for rekruttering til væpnede grupper.
 
- Sivilbefolkningen er utsatt for massive overgrep. Konferansen må bidra til beskyttelse av kvinner og jenter som er svært utsatt for kidnapping og seksualisert vold, sier generalsekretær i Care Gry Larsen.
 
Situasjonen i landene rundt Tsjad-sjøen beskrives nå som verdens største utdanningskrise. 14 millioner barn i skolealder går ikke på skole i de fire landene. Særlig barn nord-øst i Nigeria er hardt rammet.
 
– I Nigeria har over 600 lærere blitt drept og 1200 skoler har blitt ødelagte. Mange barn, både jenter og gutter, har blitt bortførte mens de har vært på skolen. Nå må verdenssamfunnet ta ansvar og sørge for at barna i regionen får trygg og god utdanning, sier Tove R. Wang, generalsekretær i Redd Barna.
 
Utdanning til barn i dette området har lenge vært et av de mest underfinansierte sektorene innen nødhjelp.
 
- Vi håper at giverkonferansen kan mobilisere nok støtte og vilje til at vi kan nå frem med livreddende hjelp til de som trenger det aller mest. Det er spesielt viktig at vi raskt sørger for å få barn tilbake på skolebenken. I tillegg til å gi dem nøkkelen til en bedre fremtid, skaper skolegang stabilitet i en ellers kaotisk og utrygg hverdag, sier Kjell Erik Øie, generalsekretær i Plan International Norge.

 
* Varslingsnettverket for sultkatastrofer (Fewsnet)
** http://www.fews.net/west-africa/nigeria/special-report/december-13-2016