En desperat kamp for å redde liv

Over 500 frivillige, leger og sykepleier fra Røde Kors i Mexico har gjennom hele natten jobbet for fullt med å lete etter overlevende og gi førstehjelp til de som er skadet.

-    Vi har satt inn mer enn 90 ambulanser for å frakte alle skadde til sykehus og sender nå ut enda flere redningsmannskaper, sier Sven Mollekleiv i Røde Kors i Norge.

Norges Røde Kors følger situasjonen i Mexico nøye etter det kraftige jordskjelvet som rammet det sørlige Mexico tirsdag kveld.

-    Vi er i beredskap om det skulle være behov for assistanse. Mexico Red Cross er en sterk organisasjon med en god operativ kompetanse, så vi avventer nærmere informasjon før vi vil gå inn med mer hjelp, forteller president Sven Mollekleiv i Røde Kors.

Norges Røde Kors har et beredskapslager med nødhjelpsmateriell og utstyr i Panama som står klar til å kunne tas i bruk om det er behov for det.

Godt etablert beredskap

Mexico Red Cross deltar nå tungt i redningsarbeidet. Mer enn 500 frivillige deltar i redningsarbeidet, over 90 ambulanser og 17 redningsenheter arbeider med søk, redningsgrupper og prehospitale tjenester.

På Red Cross Hospital i Polanco, Mexico DF, har de foreløpig fått inn og behandlet over 20 pasienter. Disse tallene er basert på første rapport fra sykehuset og vi regner med at antallet pasienter som blir behandlet vil øke. Sykehuset er bemannet med 40 leger og 40 sykepleiere.

-    Norges Røde Kors har over tid investert i beredskap i nærområdene rundt Mexico ut i fra vår tankegang om at vi skal kunne hjelpe til så lokalt som mulig, men at vi bidrar internasjonalt der det er nødvendig, sier Mollekleiv.

President Sven Mollekleiv er for tiden i New York og tilgjengelig for intervju. Kontakt avdelingsdirektør for kommunikasjon og marked i Røde Kors, Øistein Mjærum, på + 47 95 214 841.

Koordinator for Latin-Amerika i Røde Kors, Morten Tønnessen-Krokan, er i Oslo og også tilgjengelig for intervju. Kontakt pressevakt på mob.nr. 94 87 29 99 .

Mediehenvendelser:
Røde Kors’ pressevakt, mobil: +47 94 87 29 99
www.rodekors.no