Etterlyser forpliktende grep for å møte turiststrømmen

Ny rapport om søk og redning viser rekordmange redningsaksjoner.

Last ned Hendelsesrapport 2016

Hele 1641 ganger måtte frivillige fra Røde Kors rykke ut på aksjoner i 2016. I 2015 var tallet 984. Økningen i antall turister som oppsøker den norske fjellheimen må følges av et bedre samarbeid og sikkerhet og beredskap. Ellers frykter Røde Kors at liv kan gå tapt. Nå etterlyser organisasjonen en prinsipiell avklaring om ansvarsfordelingen i det forebyggende arbeidet.

- Det er i dag ulike oppfatninger om hvem som har hovedansvaret for det forebyggende arbeidet knyttet til turisme og sikkerhet, og vi ber derfor myndighetene om å avklare dette, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

Den ferske rapporten «Et felles ansvar å redde liv» viser rekordmange registrerte aksjoner for de frivillige. Hele 1641 ganger i 2016 mot 984 i 2015, har Røde Kors Hjelpekorps bistått mennesker i nød. Økningen har vært over hele landet uten at merking av løyper, informasjon til turister eller andre tiltak er tilsvarende trappet opp. Apeland trekker særlig frem et sted med særdeles høy aktivitet.

– Lille Odda har opplevd et voldsomt press fra turister som ønsker å besøke Trolltunga, og det er jo veldig hyggelig, men når turister er dårlig kledd med lite informasjon om hva turene krever byr det på ekstreme utfordringer for våre frivillige, som ikke er rigget for å håndtere så mange aksjoner. Vi må ha et større fokus på forebygging, sier han.

Etterlyser mer forpliktende grep og samarbeid

Røde Kors- frivillige erfarer at mange turister ikke er godt nok forberedt på forholdene de kan møte i norsk natur, og ber om at reiselivsnæring og andre som markedsfører Norge øker fokuset på fjellvett og forebygging.

– Uforberedte turister gir mange unødvendige aksjoner for de frivillige, og kan sette liv og helse i fare. Det er viktig at forebygging blir prioritert, og at et langsiktig arbeid med å tilrettelegge for turister kommer i gang. Tiltak må settes inn før sesongen slår inn for fullt. Alt annet er uansvarlig, sier Apeland.

Økt turisme gir flere aksjoner

I 2013 hadde Trolltunga 20.000 besøkende. Ved utgangen av september 2016 var tallet oppe i 100.000, men det estimeres med 300.000 til 400.000 innen 2023.
Hele 42 ganger har turister vært i nød i 2016 på Trolltunga, mot 23 i 2015 og 4 ganger i 2014.

– Naturkreftene spiller på små marginer og et par graders forskjell kan utgjøre forskjellen på liv og død. At liv ikke har gått tapt skal vi være veldig glade for, sier Apeland.

Også ved Romsdalseggen og Besseggen har frivillige merket økt aktivitet.

– Trolltunga og Preikestolen er blitt turistmaskiner som opplever den største pågangen, men dette går i trender og økningen ser vi nok også andre steder i landet, og det må kommuner, reiselivsnæring, nasjonale myndigheter og vi frivillige forberede oss på. Nå ber vi om forpliktende grep som sørger for trygge opplevelser for turistene, og at redningstjenesten er i stand til å håndtere aktiviteten på lang sikt, sier Apeland.

Små samfunn og små hjelpekorps

Han viser til at mange hjelpekorps er små, og at belastningen kan bli for står for enkelte.

- Det blir ikke nødvendigvis flere aktive frivillige i små lokalsamfunn, så det regnestykket går ikke opp. Vi trenger et løft for den frivillige redningstjenesten og vi må jobbe sammen for å løse utfordringene, sier han.


Mediehenvendelser: Røde Kors’ pressevakt, mobil: +47 94 87 29 99