Skiløper på vei opp et fjell i strålende vær Vis bildetekst
Fri Flyt-redaktør Erlend Sande på vei opp til Gaustatoppen for å motta Fjellskikkprisen 2017 på vegne av magasinet. Foto: Bjørn Harry Schønhaug/DNT

Fjellskikkprisen 2017 til Fri Flyt

Magasinet får prisen for sitt arbeid med å formidle viktigheten av trygg ferdsel til ekstremsportutøvere.

- Magasinet får prisen for sitt arbeid med å formidle viktigheten av trygg ferdsel til målgruppen sin – nemlig de som driver med ekstremsport, uavhengig av vær og sesong, sier Røde Kors-president Sven Mollekleiv.

Prisen ble delt ut på Gaustatoppen under Røde Kors og DNT sin markering av Fjellvettdagen 10. april.

«Fri Flyt har synliggjort at det å drive med ekstremsport ikke er synonymt med å være uforsiktig»

Ole Gladsø, Leder for landsråd hjelpekorps

- Sportsmagasinet Fri Flyt har ledet utviklingen innen «bratt friluftsliv» i mer enn ett tiår, og oppnådd internasjonal anerkjennelse for både kvalitet og innhold. Fri Flyt skriver om ski, men også om sommeraktiviteter som sykling, padling, klatring, kiting, surfing, windsurfing og annet bratt friluftsliv, sier Mollekleiv, som har sittet i juryen sammen med leder for landsråd hjelpekorps, Ole Gladsø, og fjorårets vinner.

Les også: Fjellskikkprisen 2016 til varsom.no

I juryens begrunnelse står det blant annet: «Samtidig som redaksjonen til Fri Flyt ikke legger skjul på at ekstremsportutøvere tar en risiko, er de ærlige og tydelige på at man som utøver må ha kompetanse og erfaring for å kunne utøve sporten. De formidler også til sine utøvere at kjennskap til turterrenget, gode sikkerhetsvurderinger og riktig bruk av utstyr, er essensielt. I tillegg til sportsmagasinet Fri Flyt, står Fri Flyt AS bak flere magasiner og bøker, nettsteder og arrangementer for aktivt friluftsliv. Over hele linja vektlegger de sikkerhet.»

fjellskikkprisen2017-590x
Leder for landsrådet hjelpekorps Ole Gladsø (t.h.) delte ut Fjellskikkprisen 2017 til Fri Flyt ved Erlend Sande. Foto: Christian Mortensen/Røde Kors

Leder for landsråd hjelpekorps, Ole Gladsø, delte ut prisen til vinneren.

- Fri Flyt har synliggjort at det å drive med ekstremsport ikke er synonymt med å være uforsiktig. Redaksjonen er derfor rollemodeller for hele ekstremsportmiljøet ved at de formidler dette budskapet, sa han under utdelingen. 

- Vi i juryen håper at prisen vil inspirere de som utøver ekstremsport til å fortsatt vektlegge sikkerhet på de mange arenaene hvor dette er relevant. 

Om Fjellskikkprisen

  • Røde Kors opprettet prisen i 1995 for å påskjønne personer, grupper eller institusjoner som har utmerket seg eller vært en god ambassadør for friluftsliv, spesielt i fjellet.
  • Tidligere mottakere av prisen er blant andre Arne Næss sr., Nils Faarlund, H.M. Dronning Sonja, H.K.H. Kronprins Haakon, Lars Monsen, Cecilie Skog og varslingstjenesten varsom.no.
  • Med prisen ønsker Røde Kors å være med på å stimulere og skape oppmerksomhet om friluftsliv, sikkerhet og forebyggende arbeid i fjellet.
  • Ved utdeling er det også naturlig å ta utgangspunkt i at kandidaten har en opptreden som er i tråd med Røde Kors' prinsipper og målsettinger.
  • Prisen er laget av Trygve Foss og er utformet som en stein med en Fjellsoleie.