Røde Kors sender kirurgisk team til Nord-Irak

Røde Kors frykter flere sivile tap når kampene i Mosul-området nå intensiveres. Et kirurgisk team fra Norge sendes til Røde Kors sine operasjoner i Nord-Irak.

Helseteam

– Krigsskadde fra Mosul sprenger sykehuskapasiteten i Nord-Irak. I takt med en intensivering av operasjonen og kamper i mer tettbebygde strøk, sender vi nå et helseteam på fem, for å hjelpe syke og skadde fra Mosul, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

Tre sykepleiere og to anestesileger skal jobbe med krigsskadde pasienter i rundt to måneder. De inngår i et større team med delegater fra Røde Kors-foreninger i flere europeiske land, i tillegg til Canada, Japan og Hong Kong. Samtidig sendes medisinsk utstyr og medisiner til Irak.

Siden Mosul-operasjonen startet 17. oktober 2016 har nesten 200.000 mennesker flyktet fra kampene i Mosul. Daglig har sykehusene i nærområdet tatt imot et tosifret antall krigsskadde pasienter. Apeland besøkte selv regionen i desember i fjor.

– Allerede i desember var kapasiteten nær bristepunktet på sykehusene, og situasjonen inne i Mosul var prekær. Vi er svært bekymret for de over 750.000 som befinner seg i tettbebygde Vest-Mosul, der det er ventet harde kamper i tiden fremover. Vi forbereder oss nå på en bølge av internt fordrevne og krigsskadde, sier Apeland.


Mediehenvendelser:
Røde Kors’ pressevakt, mobil: +47 94 87 29 99