Jemen: Halv million smittet, 2000 døde av kolera

Kolera-krisen i Jemen fortsetter med stor styrke. Mellom mandag og tirsdag passerer antall smittede 500 000 mennesker i landet.

I løpet av et par dager vil 2000 mennesker ha omkommet av sykdommen i det krigs- og sultherjede landet, viser tall fra Røde Kors, helsemyndighetene i landet og FN.

- Jemen har de største humanitære utfordringene i verden nå med kolera på toppen av sult og krig som allerede har skapt enorm humanitær lidelse, sier Røde Kors generalsekretær Bernt G. Apeland.

I tillegg til kolera er det syv millioner som sulter i landet med totalt 27 millioner innbyggere.

- Krigføring må ta slutt

Apeland sier det eneste som kan redusere krisen er om krigføringen mellom partene tar slutt slik at det blir mulig å gjenoppbygge både helsevesenet og vann- og avløpssystemet, som er avgjørende for å få redusert kolerakrisen.

- Det trengs en enda mer massiv nødhjelpsinnsats og at partene gjør slutt på krigføringen som både ødelegger landet og gjør hjelpearbeidet svært vanskelig, , sier Apeland.

De siste ukene er antall som smittet og dør daglig noe redusert. Men antall alvorlige tilfeller av kolera er dobbelt så mange som forventet, viser oversikten til Røde Kors.

Røde Kors har behandlet 200 000

Innsatsen fra det internasjonale samfunnet har økt kraftig de siste månedene. Blant annet har Røde Kors sendt inn fem charterfly med medisiner, og har behandlet over 200 000 smittede.

I dag kom ytterligere 86 tonn med koleramedisiner og 264 tonn mat inn den nye ruten som er etablert langs veien fra Oman. Røde Kors sine sentre har behandlet 55 000 smittede siden mai, og bidratt med medisiner og utstyr til flere hundre tusen for å begrense sykdommen eller forebygge spredning.

- Det er en utrolig innsats, både fra helsearbeidere som ofte jobber uten lønn i lang tid, fra frivillige som holder kurs og hjelper til med å bedre sanitærforholdene og fra nødhjelpsorganisasjonene. Men fremdeles vokser antall smittede og syke, og landets helsevesenet er ikke i stand til å løse utfordringene, sier Apeland.

 

For ytterligere opplysninger eller intervjuforespørsler: Kontakt pressevakt 94872999