Rekordår for Kors på halsen

Ungdom bruker hjelpelinjen Kors på halsen som aldri før. Henvendelser via chat har nesten doblet seg siden 2015.

Les mer om Kors på halsen


Hjelpelinjen Kors på halsen er et anonymt tilbud der alle barn og unge opp til 18 år kan få snakke med en trygg voksen om det de måtte ha på hjertet.

Nye tall viser en total økning i henvendelser på chat, telefon og mail med 23 % i 2016, sammenlignet med året før. Nelli Kongshaug, leder for Kors på halsen, er godt fornøyd med økningen.

– Det er gledelig å se at flere tar kontakt med oss. Vi kommuniserer med barn og unge i flere kanaler, og justerte i fjor åpningstiden med to timer til kl. 22, for å møte barnas behov. Det har gitt resultater, sier Kongshaug.

Sterk økning på nett

I 2016 tok hele 94 % flere kontakt med Kors på halsen-chatten enn året før. Samtidig sank antallet telefonhenvendelser med 11 % i samme periode. Gjennom flere år har hjelpelinjen sett en økning i antall netthenvendelser, og nedgang i telefonhenvendelser. Dette er en trend andre europeiske hjelpelinjer melder om.

– Behovet for å snakke med noen er like stort i dag som tidligere, men vi ser at ungdom har lavere terskel for å kontakte oss på nett. Telefonen blir i hovedsak brukt til ”lettere” samtaler, som for eksempel ensomhet og kjedsomhet, mens chat og mail brukes til tyngre samtaler, som selvmord, forteller Kongshaug.

Økning i henvendelser om alvorlige temaer

Rundt halvparten av henvendelsene handler om psykisk helse, negative følelser, kropp og helse og relasjoner. Hjelpelinjen ser en økning i omfanget av alvorlige temaer siden 2015.

– Det er positivt at barn og unge føler at Røde Kors er et trygt sted å dele det de har på hjertet, uansett hva det handler om. Vi tar dem på alvor, krisemaksimerer ikke og hjelper dem å sortere tankene. Det å snakke om utfordringer er i seg selv forebyggende, og forhindrer kanskje at det utvikler seg til noe mer alvorlig, sier Kongshaug.

Behov for flere frivillige

Kors på halsen er et samtaletilbud til alle barn og unge i landet, uavhengig av hvor de bor. Som en følge av økningen i antallet henvendelser, ser hjelpelinjen et stort behov for flere frivillige til å besvare samtalene fra kontoret i Oslo.

– Uten frivillige eksisterer ikke Kors på halsen. Vi har stort behov for trygge voksne som kan lytte, støtte og hjelpe barna med å sortere tanker og følelser. Det er en meningsfull oppgave å sørge for at barn og unge kanskje får det litt bedre etter at de har snakket med en frivillig i Kors på halsen, avslutter Kongshaug.


For alle mediehenvendelser: Røde Kors pressevakt: 948 72 999