Røde Kors frykter for titusenvis av sivile i Mosul og Raqqa

Titusenvis av sivile er truet av den intense krigføringen i Mosul i Irak og Raqqa i Syria.

Røde Kors ber de krigførende partene skjerme de sivile som lever i de utsatte byområdene eller som prøver å flykte fra de intensive krigshandlingene.

- Sivile må spares for angrep, og de som ønsker det må få flykte og få medisinsk hjelp. De har ingen steder å gå, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

- Lever i konstant frykt

I både Raqqa og Mosul er de gjenværende sivile hele tiden utsatt for krigshandlinger fra artilleri, snikskyttere og flyangrep. I tillegg er de sosiale forholdene forferdelige med et helsevesen som har brutt sammen og mangel på mat og vann.

– De sivile lidelsene er ufattelige. Befolkningen her lever i en konstant frykt, sier Apeland.

Røde Kors-rapportene fra områdene viser med all tydelig at de sivile i større og større grad rammes når krigføringen intensiveres.

- Vi får melding om at skoler, sykehus og hus blir rammet. Dette er uholdbart. Sivile mål må spares, og partene må respektere folkeretten, sier Apeland.

Røde Kors reagerer på at de sivile tapene er så store, både mot de som prøver å flykte fra området og ved bruk av tyngre krigsutstyr i de tett befolkede og uoversiktlige byområder.

Omfattende nødhjelpsarbeid

Røde Kors har et omfattende nødhjelpsarbeid rundt Mosul og har gitt 400.000 mennesker helsehjelp og i tillegg mat og annen nødhjelp til 377.000 mennesker som har vært berørt av krigshandlingene.

Norges Røde Kors har i vinter og vår hatt kirurgiske team som har vært med i behandlingen av krigsskadde fra offensiven i Mosul, som nå ser ut til å gå inn i sin siste og mest intense fase i gamlebyen.

- En stor andel av de sivile flykter har krigsskader. Sykehusene som behandler flyktninger rapporter om at mange er så skadd at de dør ved ankomst, sier Apeland, som besøkte sykehusene som behandlet krigsskadde utenfor Mosul etter at offensiven startet opp sent i 2016.

Krigføring intensivert

Krigføringen har den siste tiden intensivert rundt Raqqa, og Røde Kors-komiteen og Syrisk Røde Halvmåne har gått inn med nødhjelp nær frontlinjene.

- Vi får høre at de humanitære forholdene for de sivile i Raqqa er grusomme, sier Apeland.

Den internasjonale Røde Kors-komiteen presenterte sist uke en rapport om krigføring i byer, som viser at de sivile rammes i langt større grad enn ellers i krig. Krigføringen i Mosul, Raqqa og Aleppo har skapt en stor andel av ofrene og flyktningene fra området. Nesten halvparten av ofrene for krig i verden omkommer i bykrigsføring i de to landene og Yemen.

Last ned rapporten

 

Mediehenvendelser: Røde Kors’ pressevakt, mobil: +47 94 87 29 99