Røde Kors trapper opp nødhjelp i Bangladesh og Myanmar

Røde Kors øker hjelpearbeidet i Myanmar og Bangladesh for å redusere lidelsene hos titusenvis som flykter vold og uro i Rakhine.

- Vi er dypt bekymret. På begge sider av grensen er det store humanitære behov hos alle som har flyktet fra konflikten. Røde Kors har nå fått tilgang på begge sider av grensen, sier Torben Henriksen i Norges Røde Kors.

Røde Kors bidrar nå med mat og vann og helsetjenester til 8000 familier av de som har flyktet og strandet i grenseområdene i Bangladesh uten tilgang på nødvendig hjelp.  Arbeidet må trappes ytterligere opp.

- Nesten ulevelig situasjon

- Vi gjør vårt beste for å hjelpe så mange som mulig. Men kombinasjonen av titusenvis som har flyktet fra konflikten nesten uten personlige eiendeler til et område som er sterkt preget av monsunen skaper en nesten ulevelig situasjon for svært mange av dem, sier Henriksen.

Røde Kors har også fått tilgang til hjelpearbeid i delstaten Rakhine, hvor mye av den humanitære innsatsen har måtte ta en pause mens konflikthandlingene har vært på det sterkeste.

Men de siste dagene har 10.000 fått førstehjelp, medisinsk utstyr, vann, mat og andre nødhjelpsartikler.

- Mer hjelp nødvendig

- Vi er glad for at vi har fått tilgang på begge sider av grensa, men det er nødvendig med mer hjelp i den akutte situasjonen mange tusen flyktninger står i nå, sier Henriksen.

Røde Kors hjelper også med å etablere kontakt mellom familier som har kommet fra hverandre og som har havnet på begge sider av grensen.

Henriksen kjenner området godt fra flere besøk, og var i Rakhine rett før sommeren. Han er i tett dialog med Røde Kors-komiteen og Norges Røde Kors sin representant hos Myanmar Røde Kors.

Norges Røde Kors har i flere år bidratt til hjelpearbeidet i landet, blant annet i delstaten Rakhine hvor volden har skapt store lidelser for alle lokalsamfunnene som har blitt rammet.

 

Mediehenvendelser: Røde Kors’ pressevakt, mobil: +47 94 87 29 99