Røde Kors: Vi trenger 25.000 blodgivere

Norske blodbanker har ikke nok blodgivere for å sikre god beredskap. Røde Kors er bekymret for blodsituasjonen.

Gi blod her

- Vi kan få store utfordringer dersom vi ikke har nok blodgivere. Den totale blodberedskapen i Norge er ikke god nok og vi ber om at flere registrerer seg, sier Tor Ole Bergan i Røde Kors.

Blodberedskapen i Norge er avhengig av at folk har registrert seg på forhånd. Ved store og akutte behov for blod er det behov for folk som kan komme til blodbanken for tapping. 

– Å registrere nye blodgivere kan ta flere uker, og derfor uaktuelt i akuttsituasjoner. Vi trenger at 25.000 ekstra er tappeklare nå dersom vi må slå alarm. Det kan redde liv, sier Bergan.

Problematisk i ferie og høytid

Bergan trekker frem ferier og høytider som spesielt utfordrende for blodbankene.

- Vi er spesielt sårbare i ferier og høytider når folk ikke er hjemme. Det har skjedd flere ganger at sykehus har store problemer som følge av at folk er på ferie, senest forrige sommer og påske.  Skjer det store hendelser kan det by på store problemer, sier han.

- Kan redde tre liv med en halv liter

14. juni er verdens blodgiverdag, og Røde Kors takker alle som frivillig og ubetalt donerer blodet sitt, og bidrar til å redde liv. Datoen er valgt fordi østerrikeren Karl Landsteiner, som oppdaget ABO-blodtypesystemet, hadde fødselsdag 14.6. For denne oppdagelsen fikk han nobelprisen i medisin i 1930.

- Selv om dagen er en takkedag, håper vi også at så mange som mulig kontakter sin nærmeste blodbank og registrerer seg. Med en halv liter av ditt blod kan vi redde tre liv, sier Bergan.

Eldrebølgen krever mer blod

For å ha tilstrekkelig blod i beredskap må minst 125.000 nordmenn være registrert som blodgivere. I dag er det 100.000 registrerte blodgivere. Kreftbehandling står for over 40 % av blodforbruket i Norge, utover det brukes blod ved ulykker, operasjoner, blodsykdommer og brannskader.

- Behovene forventes å øke i årene fremover for befolkningen blir stadig blir eldre og vi får nye medisinske fremskritt som krever blodoverføring, sier Bergan.

- Dersom vi ikke har nok blodgivere kan vi i verste fall risikere å måtte utsette planlagte operasjoner. I beste fall redder vi liv.

 

Mediehenvendelser: Røde Kors’ pressevakt, mobil: +47 94 87 29 99