Savner flere tiltak i regjeringens handlingsplan

Røde Kors berømmer regjeringen for ny handlingsplan for tvangsekteskap, negativ sosial kontroll og kjønnslemlestelse. Samtidig er organisasjonen skuffet over at det er få konkrete tiltak i planen.

- Mange av tiltakene i planen går ut på å «redegjøre, utrede, vurdere, etablere, forberede og oppdatere, eksisterende regelverk», noe vi oppfatter som veldig lite konkret, sier Anne Marte Stifjeld i Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Røde Kors i førstelinje

Røde Kors-telefon om tvangsekteskap om kjønnslemlestelse mottar årlig omtrent 350 førstegangshenvendelser, og har vært et i aktivitet siden år 2000.

Unge som ringer til Røde Kors-telefonen er ofte svært bekymret, og mange trenger tid til å få tillit til hjelpeapparatet. Stifjeld forteller at konkrete tiltak på lavterskeltilbud og ettervern er veldig viktig.

- Vi trenger flere konkrete tiltak på ettervern, samt synliggjøring av de eksisterende lavterskeltilbudene for unge i sårbare livssituasjoner, sier Stifjeld fra Røde Kors.

Røde Kors-telefonen opplever også at det er store mørketall når det kommer til gutter som opplever negativ sosial kontroll og tvangsekteskap. De kjenner ikke til sine rettigheter, samt at terskelen for å ta kontakt med hjelpeapparatet kan være svært høy.

- Vi er skuffet over at handlingsplanen mangler konkrete tiltak rettet mot gutter i sårbare livssituasjoner, forteller Stifjeld.

Gode forslag

Røde Kors er fornøyd med regjeringens forslag om å inkludere uregistrerte ekteskap i straffebestemmelsen om tvangsekteskap.

- Vi erfarer at flere unge jenter giftes bort i religiøse seremonier, som per dags dato ikke omfattes av straffebestemmelsen. Enkelte har vært så unge som 14 år, sier Stifjeld.

- Det at det nå skal vurderes å innlemme uregistrerte ekteskap inngått med tvang i straffebestemmelsen om tvangsekteskap er viktig for å synligjøre at alle former for tvangsekteskap er ulovlig i Norge, legger Stifjeld til.

Fra 2013 til 2016 mottok Røde Kors-telefonen 1468 førstegangshenvendelser vedrørende tvangsekteskap og æresrelatert vold.


For mediehenvendelser, ring Røde Kors pressevakt: (+47) 948 72 999