Feltsalg er den mest effektive innsamlingsmetoden

Røde Kors bruker feltselgere til å rekruttere givere i flere norske byer. På denne måten kan Røde Kors hjelpe flest mulig som trenger vår hjelp.

Veldig mange aktører innenfor humanitært arbeid møter folk på gata med representanter for organisasjonen. I motsetning til mange andre, velger Røde Kors å bruke egne ansatte til dette, fremfor å kjøpe tjenesten av eksterne byråer.

Våre ansatte feltselgere gir folk de møter på gaten og dører informasjon om vårt humanitære arbeid og inviterer dem til å bli faste givere.

Mest effektive nødhjelpsinnsamling

Av alle de ulike måtene Røde Kors driver innsamling til vårt humanitære arbeid, er det rekruttering av givere på gata som «gir mest humanitær hjelp for pengene».

Feltsalg gjør Røde Kors i stand til å gi flest mulig som har behov for nødhjelp, den hjelpen de trenger.

Fastgivere bidrar månedlig med en sum til Røde Kors’ humanitære arbeid – om det er nasjonalt arbeid for vanskeligstilte barn og unge i Norge, eller det er nødhjelpsarbeid til de millioner av mennesker som står på randen av sult i konfliktland i Øst-Afrika.

- Vi er utrolig takknemlige og stolte av alle de som hver måned bidrar til vårt humanitære arbeid både i Norge og i verden. De utgjør en kjempeviktig ressurs som sikrer livsviktig hjelp for veldig mange, sier Øistein Mjærum, Markeds- og kommunikasjonsdirektør i Røde Kors.

90 prosent direkte til formålet

Av alle midlene giverne bidrar med, går 90 prosent direkte til formålet.

De resterende 10 prosentene er midler vi bruker på å sørge for at arbeidet vi gjør holder høy kvalitet og sikre at hjelpen kommer helt fram til alle som er i nød, som opplever sult, tørke, og som må flykte fra krig og konflikt.

Det koster Røde Kors gjennomsnittlig ca. 1500 kr. å verve hver fastgiver. Disse midlene tas fra Røde Kors' driftsbudsjett, og ikke fra givernes donasjoner.