Sri Lanka: UD gir 5 mill til Røde Kors' arbeid

Røde Kors-frivillige bistår med krisehjelp til de mange som er rammet av flomvannet, men frykter mer regn vil gjøre nødhjelpsarbeidet enda vanskeligere.

- Frivillige i Røde Kors i Sri Lanka har spilt en uhyre viktig rolle i å evakuere de mange titusener som har måttet flykte fra hjemmene sine. De er trent i livreddende førstehjelp og katastroferespons og har også delt ut mat og vann til de rammede, sier generalsekretær i Røde Kors Bernt G. Apeland.

Røde Kors-frivillige bor i områdene som er rammet og hvor de nå yter bistand - dette gjør dem i stand til å respondere umiddelbart når katastrofene inntreffer. Allerede tidlig denne uken hadde frivillige gitt bistand til over 7500 mennesker.

UD gir fem millioner

Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger har bedt om økonomisk hjelp, og Utenriksdepartementet bidrar med fem millioner til Røde Kors’ arbeid i de flomrammede områdene.

- En del av disse midlene vil bli øremerket nødly, helseaktiviteter og aktiviteter som gir de mest utsatte flomofrene økonomisk startkapital og næringsinntekt, sier Apeland.

Flommen som har rammet Sri Lanka er den verste på 14 år, og mer regn er varslet. Mange tusen har mistet sine hjem, og flomvannet har forurenset drikkevannet mange steder. De mest presserende behovene nå er mat, husly, rent drikkevann og medisinsk behandling.

Et stort jordskred og frivillige i vester tråkker i gjørme
Frivillige bidrar etter et jordskred. Foto: Sri Lanka Røde Kors

Frykter forverret humanitær situasjon

Røde Kors frykter at den humanitære situasjonen i landet vil bli ytterligere forverret med tiltagende nedbør i dagene som kommer. Allerede er enkelte områder vanskelige å nå fordi flommen har ødelagt veier og annen infrastruktur.

Drikkevann som er forurenset av flomvann øker risikoen for spredning av smittsomme sykdommer som denguefeber.

Røde Kors i Sri Lanka er landets største frivillige humanitære organisasjon og har omfattende erfaring med katastrofeberedskap og å håndtere krisesituasjoner. Røde Kors i Sri Lanka har over 200.000 frivillige og medlemmer som dekker alle landets 25 distrikter. Ansatte og frivillige er trent i søk og redning, førstehjelp og nødhjelpsarbeid etter ekstremvær og naturkatastrofer.