Stortinget sikrer den frivillige beredskapen

Røde Kors mener Stortingets behandling av stortingsmelding om norsk spillpolitikk tirsdag er et avgjørende grep for å være godt nok forberedt for fremtidens beredskapsutfordringer.

- Stortinget ga tirsdag sin støtte til regjeringens forslag om å videreføre den norske enerettsmodellen med viktige krav til ansvarlighet og en fortsatt fordeling av overskuddet til frivillige organisasjoner. Vi er glad for at det også er bred enighet om støtte til den frivillige beredskapen. Dette er et viktig grep for at vi kan ruste vår frivillige beredskap for fremtidens utfordringer, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

Røde Kors mener Stortingets behandling av stortingsmelding om norsk spillpolitikk tirsdag er et avgjørende grep for å være godt nok forberedt for fremtidens beredskapsutfordringer.

Regjeringen foreslår at beredskapsorganisasjonene beholder en fast årlig prosentandel av spilleoverskuddet for at Norge fortsatt skal kunne ha frivillige som trygger og trår til i lokalsamfunnet når uhellet er ute. Erfaringer fra de siste årene gir en indikasjon på utfordringer vi som samfunn kan forvente å møte i tiden fremover.

Lokalsamfunn vil settes på prøve

- Mye ekstremvær i 2014, flyktningsituasjonen i 2015 og turiststrømmen i 2016 til bl.a. Trolltunga viser at det over hele landet er et stort behov for frivillige som kan bidra i ekstraordinære situasjoner. Tirsdagens vedtak i Stortingets sikrer nødvendig støtte til beredskapsorganisasjonenes lokale tilstedeværelse over hele landet, sier Apeland.

Stortinget viser de frivillige beredskapsorganisasjonene tillit til at vi skal ivareta og styrke den lokale beredskapen over hele landet, denne tilliten skal vi ivareta.

Behov for streng spillpolitikk

Røde Kors støtter meldingens forslag til grep om norsk spillpolitikk, men ønsker å understreke viktigheten av en streng spillpolitikk med mange virkemidler som sikrer at det gjøres ansvarlig. Regjeringen har flere muligheter innenfor rammene Stortinget gir for å begrense skadevirkningene avhengighetsskapende spill forårsaker.

- Det norske spillmonopolet ble opprettet for å bekjempe spillavhengighet og de sosiale utfordringene som følge av spill og gambling. Slik er det fortsatt. Og slik bør det fortsette å være. Stortingets behandling av regjeringens melding sikrer også flere frivillige organisasjoner viktig og ansvarlig støtte, sier Apeland.

 

Mediehenvendelser: Røde Kors’ pressevakt, mobil: +47 94 87 29 99