Åtte organisasjoner går sammen om Syria-markering

Syv år med krig i Syria blir markert av åtte store humanitære organisasjoner den 15. mars.

Fra plassen utenfor Nobels fredssenter vil organisasjonene i en time formidle historier fra Syria, gjennom en live-sending på Facebook. Historiene kommer fra syrere i Norge, bistandsarbeidere og en rekke kjente personer som låner bort stemmen sin til syrere som lever i og har opplevd krigen. 

Historiene som formidles er bare noen av de mange millioner med historier som viser hvordan alle syrere er preget av krigen.

Etter syv år med krig i Syria er dessverre situasjonen like håpløs for befolkningen. De siste ukenes krigshandlinger viser at denne konflikten fremdeles er en av de mest brutale og omfattende konfliktene i verden.

Det er vanskelig å se noen bedring samlet sett for befolkningen, både den som er på flukt og den som lever i de krigsrammede områdene. Det er store tap av menneskeliv og mange sårede.

Enorme humanitære behov

De humanitære behovene er enorme, spesielt i de områdene som er rammet av pågående krigshandlinger og som har vært beleiret i lang tid, men også i de områdene som har vært rammet av kraftige kamper og med store ødeleggelser på helsevesenet, vann og annen livsviktig infrastruktur.

Uhindret tilgang for humanitær hjelp er et helt avgjørende krav for å hjelpe sivilbefolkningen som nå rammes.

Den syriske befolkningen, både i landet og på flukt, trenger all den støtte og solidaritet som Norge og resten av verdenssamfunnet kan gi.

 

Åtte organisasjoner har gått sammen om denne markeringen:

Røde Kors

Redd Barna

Kirkens Nødhjelp

Flyktninghjelpen

Norsk Folkehjelp

UNICEF

Amnesty

SOS Barnebyer