Avslutter samarbeidet med Madagaskar Røde Kors etter avsløring av svindel

Røde Kors i Norge avslutter samarbeidet med Madagaskar Røde Kors etter avsløring av svindel av prosjektmidler.

- Røde Kors har nulltoleranse for korrupsjon. Derfor har vi stanset alle overføringer til Madagaskar og avslutter nå alt samarbeid med Madagaskar Røde Kors. Å svindle midler som skulle hjelpe mennesker i svært sårbare livssituasjoner er helt uforenelig med Røde Kors sitt arbeid, og derfor går vi også åpent ut med dette. Vi vil nå gjøre alt vi kan for at de som står bak skal stilles til ansvar, sier generalsekretær i Røde Kors, Bernt G. Apeland. 

Avdekket under rutinesjekk

Mistanken om at midler kunne være på avveie ble vekket gjennom en rutinesjekk i april 2017.

På bakgrunn av denne mistanken valgte Røde Kors i Norge å gjennomføre gransking av alle regnskap i perioden 2012 – 2017, både med egne ansatte og gjennom revisjonsfirmaet EY-Nairobi.

- Så langt viser undersøkelsene at vi med sikkerhet kan fastslå at 1,2 millioner kroner har endt på gale hender og at det mangler tilstrekkelig dokumentasjon for et beløp på ytterligere 8,2 millioner kroner. Hvor mye av dette som er svindlet kan vi ikke fastslå med sikkerhet, sier Apeland.

Midlene som er svindlet knytter seg til prosjekter innen helse, vann, katastrofeforebygging og utvikling av nasjonalforeningen, og er finansiert med Røde Kors sine egne midler, privat givere, næringsliv og offentlige midler.

Fra 2012 til 2017 har Røde Kors i Norge bidratt med totalt 30,9 millioner kroner til Madagaskar Røde Kors. Varslingsenheten i Norad og andre donorer er varslet om saken. Røde Kors i Norge har informert Økokrim i Norge, og vil nå vurdere videre juridiske grep.

Stans av alle midler til Madagaskar

Alle årlige regnskaper har vært revidert uten forbehold fra lokal revisor, inntil denne saken ble avdekket. Svindelen er gjennomført gjennom forfalskning av banktransaksjoner, forfalskning av bilag og manipulering av vekslingskurser.

Etter at den første mistanken ble vekket, satt vi inn ekstra kontrolltiltak for å minske risiko for videre korrupsjon, og stanset videre overføring av penger fra norske givere.

- I så godt som alle land der vi jobber for å gi livreddende, humanitær hjelp til mennesker i sårbare livssituasjoner er korrupsjon utbredt. Vi må ha gode rutiner både for å forebygge, avdekke og forfølge korrupsjon, slik at hjelpen når frem. Målet nå er å komme til bunns i denne saken. Når saker som dette får pågå over tid er det åpenbart at vi må gjennomgå våre rutiner, sier Apeland.

Apeland understreker at dette er kriminelle handlinger utført av enkeltpersoner. Det er mange dyktige frivillige i lokalsamfunn over hele Madagaskar som ikke har noe med denne saken å gjøre.

- Selv om ikke alle fakta er kjent velger vi nå å trekke oss ut fra Madagaskar. Samtidig vil vi gjøre alt som står i vår makt for å sørge for at de ansvarlige blir stilt til ansvar, sier han.


Mediehenvendelser: Røde Kors’ pressevakt, mobil: +47 94 87 29 99