Det verste ebola-utbruddet i DR Kongo

Til nå vet vi om 393 smittetilfeller av ebola i Den demokratiske republikken Kongo (DRC). I løpet av kort tid vil utbruddet være et av de største noen sinne.

Daglig kommer det nye tall på antallet smittede og antallet dødsfall. Så langt er 222 dødsfall knyttet til ebola-utbruddet øst i DR Kongo.

- Om kort tid vil dette utbruddet være det nest største i historien, men samtidig er det ennå helt andre tall en det største ebola-utbruddet vi så i Vest-Afrika i 2014, sier Tonje Tingberg, helsekoordinator i Røde Kors.

- Utbruddet ligger nå rett i underkant av det nest største utbruddet i historien, og kommer etter all sannsynlighet til å forbi gå dette i løpet av de kommende ukene. Utbruddet er fortsatt ikke under kontroll og spredningen internt i DR Kongo fortsetter. Verdens helseorganisasjon (WHO) anser også risikoen for spredning til nabolandene som høy, sier Tingberg.

I DR Kongo er 32.626 mennesker vaksinert. Det er en ringvaksinasjon, så alle som har vært i nærheten av smittede personer og helsearbeidere vaksineres. Sikkerhetssituasjonen i den østlige delen av DR Kongo er vanskelig, og gjør også at innsatsen for å begrense spredningen av viruset er krevende.

- Presset på sykehusene er stort nå. Ebola-smitten gjør at det er vanskeligere å få helsehjelp for andre sykdommer. Samtidig gjør sikkerhetssituasjonen det vanskelig å komme til med helsehjelp og informasjon om hvordan folk kan beskytte seg, forteller Tingberg.

En risiko er at den manglende kapasiteten i helsevesenet gjør at folk oppsøker medisinsk hjelp andre steder.

- Dersom folk oppsøker uformelle helsesentre som ikke har nødvendig kunnskap om smittevern, kan det føre til økt smittefare. Derfor er det viktige at vi gjør det vi kan for å styrke helsetilbudet i de berørte områdene, sier Tingberg.

For mediehenvendelser kontakt Røde Kors pressevakt: 
+47 94 87 29 99