DR Kongo erklæres for ebolafritt

25. juli erklærer Det internasjonale Røde Kors-forbundet (IFRC) DR Kongo for ebolafritt etter 42 dager uten nye bekreftede tilfeller av ebola.

Siden det i midten av mai brøt ut ebola i landsbyen Ikoko Impenge ved byen Bikoro ble det bekreftet 38 tilfeller av ebola, og det har vært 29 dødsfall som følge av viruset. Da det brøt ut var det stor frykt for at viruset skulle spre seg i stor fart, og bli en katastrofe slik det ble for noen år siden.

- Takket være rask respons fra verdenssamfunnet ble spredningen stoppet og nødvendig behandling gitt, forteller Bernt G. Apeland, generalsekretær i Norges Røde Kors.

Røde Kors har bidratt med både midler for å bygge lokal kapasitet og kunnskap om smittefare og behandling. I tillegg har forbundet sendt nødvendig utstyr som bårer, desinfiseringsutstyr og materiell for å gjennomføre trygge og verdige begravelser.

- De frivillige som har deltatt har også vært svært viktige i arbeidet med å stoppe spredningen av viruset. Disse er lokalsamfunnets alarmsystem, og kunnskapen om lokale behov, skikker og kultur er avgjørende for å nå frem med forbyggende tiltak og ikke minst håndteringen av smittede og deres familier og nettverk, sier Apeland.

Blant de frivillige har også Norges Røde Kors hatt en smittevernsdelegat som har hjulpet til i arbeidet. Hassan Srour deltok i IFRC sitt operasjonelle ebola-respons, og bidro til å styrke smitteverntiltak og helsehjelp samt kartlegge behovene og videre respons. En av de viktige oppgavene var også å hindre at pasienter med mistanke om ebola ikke legges inn på et vanlig sykehus, der de kunne smitte andre pasienter.

Arbeidet er ikke over

Men selv om dette utbruddet er over er ikke arbeidet over. Røde Kors fortsetter blant annet med overvåking for å kunne oppdage potensielle nye utbrudd raskt, sørge for at det er tilstrekkelig med informasjon om hvordan man tar nødvendige forholdsregler og jobbe med forebygging og kontroll i lokale helsefasiliteter. I tillegg bidrar de frivillige med psykososial støtte til de som har overlevd smitten og de som har mistet sine kjære og jobber mot diskriminering og stigmatisering mot de som er rammet av viruset.

 

Mediehenvendelser: Røde Kors’ pressevakt, mobil: +47 94 87 29 99