Endelig momsrefusjon for nødnett hos frivillige

Regjeringen la i dag frem forslag til revidert nasjonalbudsjett med momskompensasjon for nødnett for de frivillige i redningstjenesten på 12,1 millioner kroner.

For Røde Kors med sine nesten 4000 nødnettsterminaler betyr dette mindre penger i skatt på frivillighet og mer penger til beredskap, søk og redningsarbeid.

- Dette er veldig gode nyheter for Røde Kors og jeg vil takke regjeringen for et viktig grep for å styrke den frivillige beredskapen. Dette er midler som kan brukes på tilrettelegging for frivillige i stedet for moms, sier Kjersti Løvik, leder av Landsrådet for Hjelpekorps.

Røde Kors Hjelpekorps bruker nødnett daglig over hele landet. Krav til bruk av kostbart utstyr i frivillig sektor er krevende.

Ekstra tilpasninger som momskompensasjon for nødnett er med på å løfte det frivillige beredskapsarbeidet lokalt.

- Vi er glad for den tette dialogen vi har hatt med regjeringen og Justisdepartementet om nødnett. Dette er dialog og tilpasninger vi er vi helt avhengige av også fremover for å ta vare på det store sivile engasjementet vi ser for beredskap og trygging av lokalsamfunn i Norge, sier Løvik.

Revidert nasjonalbudsjett skal behandles av Stortinget og vedtas endelig mot slutten av vårsesjonen.


 Mediehenvendelser:
Røde Kors’ pressevakt, mobil: +47 94 87 29 99