Røde Kors legger til rette for fangeutveksling i Jemen

Røde Kors håper samtalene mellom de stridende partene i Jemen kan gi nytt håp for sivilbefolkningen.

Røde Kors tror avtalen om fangeutveksling kan være et første steg mot forståelse mellom partene i krigen.

– Det er positivt at partene møtes for samtaler. For at lidelsen til befolkningen i Jemen skal stanse, må det finnes politiske løsninger mellom partene, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

Det vil være en lang vei fram til fred og stabilitet i landet, men Røde Kors ber nå partene i konflikten om å sette hensynet til befolkningen foran politisk agenda. Røde Kors er opptatt av at partene i krigen har ansvar for sivilbefolkningen i de områdene de kontrollerer.

– Uavhengig av hva samtalene i Sverige vil føre til av politiske løsninger, er det noen ting de må ta tak i med en gang, sier Apeland som peker på tre viktige humanitære behov:

  • Sivilbefolkningen og de som ikke deltar i kampene må beskyttes.
  • Folk må få tilgang til mat og vann. For at det skal kunne skje, må det være mulig å drive handel og import av varer.
  • Folk må få tilgang til livsnødvendig medisinsk hjelp.

Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) har blitt bedt av FN og partene i konflikten om å legge til rette for utveksling av fanger mellom de krigende partene i Jemen.

– Røde Kors sin rolle i utvekslingen er i hovedsak som en nøytral mellommann. Det vil fokuseres på  ryddige prosedyrer, i tillegg til å sørge for at humanitære prinsipper legges til grunn, sier Apeland.

Dette vil føre til at tusener av familier vil kunne gjenforenes med sine kjære, etter å ha vært borte fra hverandre i flere år.

– Dette er et viktig steg i riktig retning, og vil være med på å bygge nødvendig tillit mellom partene. Vi håper nå at de positive signalene vil gå fra ord til handling, sier Apeland.

For mediehenvendelser, kontakt Røde Kors pressevakt:

+47 94 87 29 99