Feirer verdensdagen for blodgivere med rekordmange nye blodgivere i 2017

I 2017 meldte 31.603 personer seg som blodgivere på GiBlod.no. På verdens blodgiverdag i dag, retter Røde Kors en stor takk til alle som er blodgivere og alle som har meldt seg.

- Jeg er veldig glad for at så mange ønsker å hjelpe andre ved å gi blod. Dette betyr utrolig mye for alle de som trenger det, sier Elizabeth Salas Andreassen, rådgiver i Røde Kors Blodprogram.

Trenger flere blodgivere

Selv om det nå er rundt 100.000 blodgivere rundt omkring i landet, er Norge ennå ikke helgardert. Annenhver nordmann vil trenge blodoverføring i løpet av livet. Derfor er vi helt avhengige av flere blodgivere. Men over halvparten av oss har aldri søkt om å gi blod, det viser en undersøkelse utført av Respons Analyse på vegne av Røde Kors i mars 2018. 

- Vi er veldig fornøyd med fjorårets resultat, men vi ligger fortsatt under det optimale antallet blodgivere i Norge. Blodbankene merker særlig mangelen i forbindelse med ferier og helligdager og ved influensaperioder. For å ha en god beredskap ønsker vi å ha minst 125.000 givere, altså 25.000 flere enn i dag, forteller Andreassen.

Det at vi ikke har en tilfredsstillende blodberedskap blir et problem dersom vi havner i en krise. Da kan det være fare for at vi ikke har nok blod til de som trenger blodoverføring. En konsekvens vil være at kun de som trenger det mest får blod. Samtidig tærer det ekstra på de som er blodgivere. Med andre ord er det plass til flere.

Mange faller fra

Mangelen på blodgivere kommer av flere årsaker. Hvert år faller mellom 16 og 20 prosent av blodgiverne fra på grunn av alder, flytting, reisevirksomhet, medisinbruk, sykdom og liknende.

- Reglene for å bli blodgiver er strenge, for å beskytte både giver og mottaker. Derfor er det mange av de som melder seg som dessverre ikke kan gi blod. Vi ser også at noen blir rørt av kampanjer, men når blodbanken kontakter dem så viser det seg at de ikke er så interessert likevel, sier Andreassen.

For spørsmål, vennligst kontakt Røde Kors' pressevakt på: +47 94 87 29 99