Forventer full momskompensasjon i regjeringsforhandlingene

Norges Røde Kors roser initiativet fra regjeringen og er glad for at det nå legges bedre til rette for frivilligheten. Nå er det viktig at dette også følges opp i regjeringsforhandlingene fremover.

Onsdag la kulturminister Trine Skei Grande (V) frem hovedpunkter for frivillighetsmeldingen.

– I en tid med store behov både for lokal beredskap og sosial inkludering gjør alle som jobber på dugnad i Norge en uvurderlig innsats. Vi er glad regjeringen anerkjenner arbeidet den organiserte frivilligheten gjør og legger forholdene bedre til rette for oss, sier direktør for nasjonale programmer og beredskap i Røde Kors, Anne M. Biering. 
 
Røde Kors har 42.000 aktive frivillige over hele landet. For at de skal kunne bidra med mest mulig aktivitet er det viktig med stabile rammevilkår og godt samarbeid med myndighetene, både nasjonalt og lokalt. Røde Kors setter derfor stor pris på regjeringens forenklingsreform og ønske om forutsigbare rammer for frivilligheten. Mindre byråkrati vil gi mer aktivitet som igjen vil hjelpe flere av de mest sårbare i samfunnet vårt. 

Røde Kors understreker sammen med Frivillighet Norge at full momskompensasjon er avgjørende for å sikre frivilligheten gode rammevilkår.  

 – Vi vet at politikerne som skal møtes til regjeringsforhandlinger er enige når det gjelder momskompensasjon for frivilligheten. Derfor har vi høye forventninger til at en rettighetsbasert og fullfinansiert ordning for kompensasjon av momsutgifter tas med i den nye regjeringsplattformen, sier Biering og legger til: 
 
– Den norske frivilligheten er et viktig bidrag til velferdsstaten som vil være under press fremover. Det er derfor avgjørende at regjeringen legger forholdene til rette for et godt samarbeid med frivilligheten over hele landet. 

Fakta: Dette er momskompensasjon 

Moms er en avgift til staten på varer og tjenester i Norge. I motsetning til næringslivet og kommunale tjenester belastes frivillige organisasjoner med moms på innkjøp av varer og tjenester. Dette betyr at frivillige virksomheter får en ekstrakostnad på 25 prosent. Frivillighet Norge mener at dette er en urimelig skatt på frivillig arbeid. Momskompensasjon betyr at frivilligheten kan søke om å få refundert momsen. 
 
(Kilde: Frivillighet Norge og Norges Røde Kors) 
 
Mediehenvendelser: Røde Kors pressevakt +47 948 72 999