Forbereder seg på at ebola kan spre seg til flere land

Et nytt utbrudd av den dødelige virussykdommen ebola i DR Kongo har satt fire naboland i høy beredskap. Norges Røde Kors besluttet fredag å sende en spesialist til Uganda, og ruster opp beredskapen.

Bare de to første ukene av oktober ble det registrert 39 nye smittetilfeller av ebola nord i  Den demokratiske republikken Kongo (DR Kongo).

Konflikter og en vanskelig sikkerhetssituasjon gjør at Røde Kors frykter at ebola-utbruddet kan nå et vippepunkt der spredning til flere provinser i Kongo og til nabolandene kan bli konsekvensene.

– Utbruddet i Kongo beveger seg opp mot ett av de større utbruddene vi har sett. Faren for ytterligere spredning er absolutt reell, siden mennesker er i bevegelse både internt i Kongo og til naboland, sier Tonje Tingberg, helsekoordinator i Norges Røde Kors.

Ebola-beredskap trappes opp

På bakgrunn av denne bekymringen trapper Røde Kors opp sin ebola-beredskap i Burundi, Rwanda, Sør-Sudan og Uganda.

I samarbeid med de respektive landenes myndigheter og internasjonale partnere i disse landene ser Internasjonale Røde Kors og Røde Halvmåne et behov for å sikre at gode planverk og nok ressurser er på plass.

Frivillige fra Røde Kors er aktivert i alle de fire nabolandene og trenes nå opp til å kunne bidra forebyggende i berørte lokalsamfunn. Også eksperter fra Norges Røde Kors står klare for å bistå i en situasjon der ebola-viruset står i fare for å spre seg ut over Kongos landegrenser.

Sender koordinator til Uganda

– Vi sender nå en helsekoordinator til Uganda, som vil støtte Uganda Røde Kors i å igangsette forebyggende tiltak og forberede en mulig responsoperasjon, sier Tingberg.

Til tross for en økning i voldshendelser i provinsen Nord-Kivu i Kongo, er tilgang til berørte lokalsamfunn en prioritet.

– Det er områder som er lite tilgjengelig på grunn av konflikter og det medfører at det kan være syke i disse områdene som vi ikke vet om, som også kan være i bevegelse, sier Tingberg.

Mer enn 180 frivillige fra Røde Kors har nådd nær 160.000 mennesker i Nord-Kivu, der de har gitt livreddende informasjon og søkt å tilbakevise falske rykter om ebola.

En person som er død av ebola er svært smittsom og kan ved feil håndtering utgjøre en fare for andre.

Utfordrende opplæring om trygge begravelser

For nødhjelpsorganisasjoner som responderer på krisen, har det vært en utfordring å forklare at de tradisjonelle formene for begravelser ikke er trygge nok, og det har siden utbruddet startet vært flere tilfeller av angrep mot blant annet Røde Kors-frivillige som har vært i ferd med å gjennomføre trygge begravelser av ebola-ofre.

Frivillige fra Røde Kors, som har fått spesialopplæring har likevel gjennomført i overkant av  200 trygge og verdige begravelser, noe som er avgjørende for å redusere smittefaren.

- Frivillige fra Røde Kors trengs mest når utryggheten og spenningen er høyest for å hjelpe lokalsamfunn til å overvinne sin frykt i møte med sykdommen. Frivillige intensiverer sine forsøk på å samarbeide med lokalsamfunnene for å tydeliggjøre budskap som tar hensyn til kulturelle forhold, sier Grégoire Mateso Mbuta, president i Røde Kors i Den demokratiske republikken Kongo.

For mediehenvendelser: Røde Kors Pressevakt: +47 948 72 999