Pasienter ligger på bårer i et rom fullt av ambulanse- og sykehuspersonell og pårørende. Vis bildetekst
Denne provisorisk opprettede sengeposten ble opprettet foran inngangen til Shifa-sykehuset for å bidra til rask behandling av de mest kritisk skadde pasientene. Foto: Alyona Synenko/ICRC

Gaza: Røde Kors haste-oppretter kirurgipost på sykehus

Røde Kors har satt inn kirurgisk team på Al-Shifa-sykehus. Helsetjenestene på Gaza-stripen er nær kollaps etter den enorme pågangen av skadde.

Behovet for medisinsk hjelp er stort etter den siste tids voldshandlinger.


I løpet av fredag ankom nye skadde til sykehuset, og blir behandlet av helsepersonell. Etter at protestene startet i slutten av mars har over 13 000 palestinere blitt skadd. 3 600 av disse har skuddskader, hvorav 1 350 pasienter har kompliserte skader som vil kreve tre til fem operasjoner hver. 

4000 operasjoner venter

Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) vil prioritere å hjelpe pasientene med skuddskader, og anslår at over 4 000 operasjoner fortsatt må gjennomføres for å behandle de som har blitt skadd til nå.

- Palestinske helsetjenester som allerede i flere år har vært under hardt press, er nå i en prekær situasjon og totalt avhengig av hjelp for å være i stand til å håndtere antall sårede og kompliserte operasjoner, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

Internasjonale Røde Kors sendte umiddelbart personell og utstyr som skal gi støtte det neste halve året. To ulike team med kirurger, sykepleiere og fysioterapeuter er på vei, sammen med medisiner og utstyr til Gaza-stripen. De to teamene oppretter en 50- sengers kirurgi-enhet på det største sykehuset på Gaza.

Langvarige helsebehov

- Tusenvis av innbyggere på Gaza står overfor langvarige helsebehov som helsetjenestene ikke er i stand til å håndtere. Helsepersonell og utstyr utenfra vil bidra til å gi et overarbeidet helsevesen et lite pusterom, og muligheten til å gi livsviktig medisinsk hjelp, sier Apeland.

Mange av de som er skadd vil ha behov for oppfølging i mange år framover. Bare i løpet av de siste to månedene har mer enn 245 helsearbeidere og 40 ambulanser blitt angrepet, mange med skarp ammunisjon.

- Slike tall ville vært overveldende for helsetjenester over hele verden, men med en kronisk mangel på medisiner, utstyr og elektrisitet er denne situasjonen ekstra krevende på Gaza-stripen. Mengden akutte skader går også ut over andre syke og folk med kroniske sykdommer som har behov for helsehjelp fra de samme sykehusene. Hjelpen som kommer nå er livsviktig, sier Apeland.

Norges Røde Kors har i mange år støttet helsearbeid i de palestinske områdene.