Klare for Til Topps!

Denne helgen skal rundt 1300 mennesker fra hele verden på tur i Jotunheimen sammen med Røde Kors-frivillige.

Arrangementet Til Topps er Norges største integreringstiltak hvor flyktninger og innvandrere går sammen med frivillige fra Røde Kors til toppen av Galdhøpiggen. Til Topps blir i år arrangert for ellevte gang.

- Vi ser at friluftslivet brukes mer og mer av innvandrere som en arena for å bygge nettverk, skape langvarige vennskap, trene på å snakke norsk og lære sine nye lokalmiljø å kjenne. En bonus er at det også gir bedre folkehelse, sier Robert Mood, president i Norges Røde Kors.

Integrerende friluftsliv

I forkant av helgens arrangement er det opprettet flere turgrupper rundt om i Norge, både i regi av Røde Kors, DNT, voksenopplæringsklasser og mindre bofellesskap. Turgruppene både planlegger og trener til turen til Norges høyeste fjell, og samholdet skaper både turglede og vennskap.

- Det å gå tur er en flott måte å få gode opplevelser sammen på. I forkant av Til Topps blir deltakerne kjent med både mennesker og naturen i lokalområdet sitt, og denne helgen får de et møte med en spektakulær topptur i den norske fjellheimen, forteller Mood.

DNTs generalsekretær Nils Øveraas sier DNT er stolt over samarbeidet og hva prosjektet har oppnådd.

- Naturen er et av de beste godene ved å bo i Norge. Det vil vi at så mange som mulig skal ta del i. På tur er vi alle på like fot. Vi nordmenn blir mer åpne og lettere å komme i kontakt med, derfor er friluftslivet er en god inkluderingsarena, sier han.

Inkludering i praksis

De som blir med til Lom kan også velge andre turer i nærområdet, slik at man får gå en tur som passer sine forutsetninger. Etter denne helgen vil over 12 000 mennesker fra rundt 70 ulike land ha deltatt på Til Topps siden starten i 2007.

- Bakgrunnen for at IMDi, Røde Kors og DNT startet med dette for 11 år siden var at vi ønsket integrering i praksis. Vi ville få flere til å delta i Norges mest kjente aktivitet: Å gå på tur! Kort eller lang. Det har vi klart, forteller Kristin MacBeath, prosjektleder for Til Topps. 

Samarbeidspartnere: 

Røde Kors arrangerer Til Topps i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Den Norske Turistforeningen (DNT) og Kommunesektorens organisasjon (KS). Miljødirektoratet, samt Joh. Johansson og TINE er bidragsytere i prosjektet.