Leter oftere etter i byer enn på vidda

Ofte leter de frivillige mannskapene i hjelpekorpset etter mennesker som ikke selv ønsker å bli funnet.

Last ned rapporten her

I årets hendelsesrapport for beredskap presenterer Røde Kors for første gang informasjon som gir et mer mangfoldig bilde av hvem det er Røde Kors-frivillige leter etter.

Folk flest forbinder arbeidet til Røde Kors med påskefjellet og turister som går seg bort i fjellet. Rapporten viser imidlertid at svært mange av leteaksjonene skjer midt blant oss. Der vi bor, i byer og tettsteder. Samtaler med frivillige ledere i 10 store byer gir et bilde av mange aksjoner hvor hjelpekorpset leter etter mennesker som ikke ønsker å bli funnet.

Leter ofte etter demente og psykisk syke

- Rapporten viser tydelig at Røde Kors ofte leter etter demente eldre, psykisk syke og mennesker med økt selvmordsfare. Dette er blant de gruppene i samfunnet som har de aller største humanitære behovene, sier generalsekretær i Røde Kors Bernt G. Apeland.

I løpet av de to siste årene har frivillige vært med på 136 aksjoner etter mennesker med økt selvmordsfare, 89 aksjoner etter demente, 62 aksjoner etter mennesker som er psykisk syke. Eksempelvis har Røde Kors-frivillige vært på 161 oppdrag de to siste årene for å lete etter fotturister, og 64 oppdrag etter skiløpere.

- Disse tallene gir et bilde av kompleksiteten i aksjoner som Røde Kors-frivillige deltar på. Frivillige legger ned mye innsats i kurs og øvelser for å være klare når alarmen går. Det bør gjøres enklere for frivillige å delta i aksjoner. Et sentralt fond hvor private arbeidsgivere kan søke om lønnskompensasjon for sine ansatte som har deltatt på søk- og redningsaksjoner vil bidra til dette, sier Apeland.

Apeland: Vi må forebygge

Generalsekretæren mener rapporten viser hvor viktig frivilligheten er som en del av den norske beredskapen, i samspill med kommunen og den profesjonelle delen av redningstjenesten.

- En større innsats for de utsatte gruppene må settes inn på et tidlig stadium. Vi ønsker med denne rapporten å oppfordre myndighetene til å finne tiltak for disse gruppene. Også vi i Røde Kors vil se nærmere på hvilken rolle frivilligheten kan ha i dette arbeidet. Vi som samfunn må bli bedre på forebyggende arbeid, sier Apeland.

 

Mediehenvendelser:
 Røde Kors’ pressevakt: +47 94 87 29 99