Libya-krigen: Norge var forpliktet av krigens folkerett da norske jagerfly deltok i angrep.

Angrep i tett befolkede områder gjør det vanskeligere å beskytte sivilbefolkningen. I Libya deltok norske jagerfly i luftangrep, og rapporten tydeliggjør Norge sitt ansvar etter krigens folkerett.

Rapporten til Libya-utvalget fremhever viktige problemstillinger.

Norge har et selvstendig ansvar for å følge reglene for krig, selv som en del av en koalisjon. Røde Kors er enige med utvalgets konklusjon om at Norge deltok i internasjonal væpnet konflikt og dermed også var forpliktet av krigens folkerett.

-Når beslutningen om å gå til krig er tatt, er det viktig at den militære innsatsen blir gjort i henhold til de reglene som gjelder. Ved luftoperasjoner er det for eksempel forbudt å bruke våpen som ikke er egnet til å skille mellom sivile og militære mål, sier Espen Flagstad, folkerettsjurist i Røde Kors.

Mange forhåndsregler ble tatt for å hindre at sivile skulle bli drept, men samtidig ble sivile drept. Blant annet skal partene gjøre hva de kan for å forvisse seg om mål for angrep virkelig er militære mål. Ved tvil skal man ikke angripe.

-Dette belyser et av de store problemene i dagens væpnede konflikter, nettopp at de ofte skjer i storbyer og i tett befolkede områder. Bruk av eksplosive våpen i tett befolkede områder kan føre til skade på strømforsyning, veinett, vannsystemer eller annen sivil infrastruktur. Hvordan skal sykehus behandle pasienter uten strøm, eller vannet komme ut til folk dersom rørene blir ødelagt? sier Flagstad.

Borgerkrigen i Libya har ført til en vanskelig humanitær situasjon i landet. I følge FN har over en million mennesker behov for nødhjelp, og sikkerhetssituasjonen gjør hjelpearbeidet veldig vanskelig.

-I Libya pågår en ikke-internasjonal væpnet konflikt i den libyske stat, mellom væpnede grupper. Norge deltok i en internasjonal væpnet konflikt mot den libyske stat. I væpnet konflikt må partene følge internasjonal humanitær rett, sier Flagstad.

En stor utfordring ved væpnede konflikter som foregår i byer er å skille mellom stridende og sivile.

-Alle parter i en væpnet konflikt skal ta nødvendige forhåndsregler for å beskytte sivilbefolkningen. Partenes våpen og metoder må være egnet til å skille mellom militære mål og de sivile som skal beskyttes, sier Flagstad.

Mediehenvendelser:
Røde Kors pressevakt +47 948 72 999