Røde Kors advarer: Flere overgrep etter katastrofer

Kvinner og barn er mer utsatt for overgrep etter katastrofer, viser en ny studie fra Røde Kors. Nå trapper Røde Kors opp arbeidet for å sikre de mest sårbare etter en katastrofe.

- Denne rapporten er viktig fordi den viser en trist trend som vi tidligere bare har observert, men ikke kunnet dokumentere – før nå, sier Kjønn- og mangfoldskoordinator i Norges Røde Kors Lisa Akerø. 

Rapporten viser en økt risiko for seksuell trakassering, barneekteskap, seksuelt misbruk av barn, partnervold og menneskehandel i kjølvannet av katastrofer i flere asiatiske land. 

Omfattende studie

Bakgrunnsmaterialet er blant annet intervjuer med 1800 mennesker som har blitt ofre for naturkatastrofer i Indonesia, Laos og Filippinene.

- Det som også skiller denne studien fra tidligere lignende forskning, er at denne rapporten inkluderer fakta om seksuell vold mot gutter og menn, som er svært tabubelagt i store deler av verden, sier Akerø i Røde Kors.

Akerø har det siste året ledet Røde Kors-bevegelsens arbeid for å forhindre overgrep i verdens største flyktningleir i Bangladesh.

- Rapporten stemmer veldig godt med det vi ser at skjer over store deler av verden. Overgrepene mot de som bor i flyktningleiren i Cox’s Bazar er omfattende og grufulle, sier Akerø. 

Flere årsaker

Forfatterne av rapporten peker på flere mulige årsaker til den urovekkende utviklingen i tiden etter katastrofer: Offentlige tjenester kollapser, utbredt fattigdom, dårlige tilfluktsrom og manglende koordinering av hjelpearbeidet.

- Myndigheter og nødhjelpsorganisasjoner må samarbeide med lokalsamfunnene og beskytte de som rammes av katastrofer. Det gjør vi blant annet ved å sørge for trygge, godt opplyste tilfluktsrom med adskilte rom og toaletter for menn og kvinner, sier Akerø.

Også nødhjelpsorganisasjonenes ansvar for å koordinere den humanitære innsatsen, trekkes frem som viktig av forskerne bak rapporten.

Mediehenvendelser: Røde Kors’ pressevakt, mobil: +47 94 87 29 99