Røde Kors advarer skigåere i Troms og Finnmark

I morgen er det varslet om skredfarenivå 4 i Lyngen, Nord-Troms og Finnmark. Det er sjeldent det blir meldt over nivå 4 i Norge.

Faregrad 4 betyr at store snømengder og vind gir omfattende ustabile forhold og at naturlig utløste skred kan forventes. Dermed er oppfordringen klar: unngå alt skredterreng.

– Faregrad 4 må man ta på alvor. Hold deg unna skredterreng, og spesielt der det er helling over 30 grader. Toppturene bør du spare til dager med mindre skredfare, men det finnes heldigvis mange andre fine turer du kan gå, oppfordrer Kjersti Løvik, leder for Landsråd Hjelpekorps.

Det er fremdeles faregrad 3 i store deler av landet, som indikerer betydelig fare. Det kan også være høyere fare lokalt i områder, som i går da det gikk et skred i Hallingdal hvor det er faregrad 2.

Beredt i Troms og Finnmark

I Troms har Røde Kors forsterket beredskapen med tre fagledere på skred.

– Det snør ganske tett og kraftig her oppe nå, så det er viktig å være beredt, forteller Marthe Stokmo på Røde Kors’ informasjonssentral i Troms.

Røde Kors-mannskapene i Finnmark tar også skredfaren på alvor.

– Vi har bedt våre mannskaper ha skredutstyret lett tilgjengelig og klart, og at utstyret er plassert i biler slik at vi ikke trenger å bruke tid på henting av utstyr på depot, forteller Ørjan Olsen fra informasjonssentralen i Finnmark.

Husk fjellvettreglene

Hittil i påsken er 1600 tjenestetimer registrert på søk- og redningsoppdrag. Dette tilsvarer over 9 arbeidsmåneder. I dag har Røde Kors registrert 59 skader, en dobling i forhold til mandag i påsken i fjor.

Bli kjent med fjellvettreglene

I dag markerer Røde Kors og DNT Fjellvettdagen over hele landet. Dette for å minne om at fjellvettreglene alltid er aktuelle, uansett tid på året og lengde på turen.