Søk-i-skog-og-barmark-Sommer-Rode-Kors-Hjelpekorps Vis bildetekst
Mindre av dette: Teknologi gjør det stadig enklere å lokalisere personer. Nye verktøy gjør at du kan sende hjelpemannskapene nøyaktige koordinater dersom du går deg bort. Det er grunnen til at det som tidligere ville vært en leteaksjon nå blir et henteoppdrag.

Røde Kors Hjelpekorps: Antall redningsoppdrag øker

Antall oppdrag for Røde Kors Hjelpekorps hittil i år samsvarer allerede med toppårene 2016 og 2017. Nå frykter Røde Kors nok et toppår.

Hittil i år har hjelpekorpsene landet over vært ute på 1025 oppdrag. Det er tilnærmet likt samme periode i fjor. Den største forskjellen er at tallet på redningsoppdrag har økt fra 284 til 366, samtidig som det blir færre leteaksjoner. 

- Dette har en sammenheng med at teknologi gjør det stadig enklere å lokalisere personer. Nye verktøy gjør at du kan sende hjelpemannskapene nøyaktige koordinater dersom du går deg bort. Det er grunnen til at det som tidligere ville vært en leteaksjon nå blir et redningsoppdrag, sier landsrådsleder for Røde Kors Hjelpekorps, Kjersti Løvik. 

Hun minner også om teknologiens begrensninger: 

- Selv om du har med deg mobilen på tur, så kan den gå tom for strøm eller du kan bevege deg inn i et område uten dekning. Da hjelper det lite med mobil. Derfor vil den aldri kunne erstatte kart og kompass. Så bruk kart og kompass, det fungerer alltid. 

- I tillegg er det lurt å pakke refleksvest, en godt utstyrt førstehjelpsveske, mat, drikke og ekstra tøy til  turen.  

Du kan selv gå tom for strøm 

Og selv om du har strøm på mobilen, kan det hende at du selv går tom for strøm.  

- Tilpass turen etter evne og forhold. Ikke legg ut på langtur uten erfaring, du må være i stand til å ta vare på deg selv og eventuelt andre i gruppa, sier Løvik.  

De siste årene har Røde Kors hatt flere utfordrende redningsoppdrag fordi mange legger turene til krevende terreng hvor det oppstår en situasjon som de ikke takler. 

- Vi ser at flere av de som må reddes ikke er godt nok vant til å ferdes i fjellet og velger tur over evne, sier hun.   

Frykter nok en travel sommer 

Antall registrerte aksjoner er mangedoblet de siste årene. Økningen i antall oppdrag merkes godt i hjelpekorpsene i hele landet og flere distrikter rapporterer om økte utfordringer. Det gjør at Røde Kors frykter nok en travel sommer.  

- Derfor minner vi om at Fjellvettreglene er like aktuelle om sommeren som resten av året. De hjelper deg med å planlegge og gjennomføre turer, uansett årstid, understreker Løvik.