Røde Kors i Norge sender hjelpemannskap til skogbrannene i Sverige

Svensk Røde Kors har bedt Røde Kors i Norge om hjelp i arbeidet med skogbrannene i landet. En gruppe fra Røde Kors Hjelpekorps i Hedmark reiser derfor onsdag kveld til Mora i Dalarna.

Skogbrannene som herjer i Sverige har nå pågått i to uker, og Røde Kors her i Norge skal bistå våre naboer med sanitetsvakter frem til søndag.

- Foreløpig sender vi et team på 12 personer. De skal hjelpe til med å gjøre det lettere for brannmannskapene som driver slukningsarbeid, og ha sanitetsposter i brannområdet, sier president i Norges Røde Kors, Robert Mood.

Svensk Røde Kors er tilstede ved flere av skogbrannene, og bistår brannmannskapene og de rammede. De hjelper til i slukningsarbeidet, deler ut mat, vann og andre ting som trengs, og bistår de som er evakuerte. I tillegg jobber de flere steder med å koordinere de flere tusen frivillige som spontant har meldt seg for å hjelpe.

- Flere av våre frivillige her i Norge har allerede ytret et ønske om å hjelpe til i Sverige, og da svensk Røde Kors ba om hjelp kunne vi samle et team i løpet av få timer. Dette viser igjen hvor fantastisk engasjerte våre frivillige er, og hvordan vi som naboland raskt kan støtte hverandre i krisesituasjoner, sier Mood.

Det er rundt 30 skogbranner i Sverige, og flere av dem lar seg ikke slukke på nåværende tidspunkt.

Røde Kors var også involvert i skogbrannene her i Norge forrige helg, og har bistått brannmannskapene her med etterslukking, transport og logistikk og med å gjøre arbeidet lettere gjennom å levere mat og lignende. Til sammen bistod over 100 mannskaper fra Røde Kors Hjelpekorps i brannene i Telemark, Oppland, Akershus og Buskerud. Vi er fortsatt i beredskap her hjemme så lenge skogbrannfaren vedvarer.

 

Mediehenvendelser: Røde Kors’ pressevakt, mobil: +47 94 87 29 99